بوستانێ كالو   ڤێجا حه زره تێ موسا گوته شه يطان: ژ 1003 شيره تا تنێ سێيا بێژه.

   شه يطان گوت: يا ئه ول: ده ما كاره كى قه نج و خێر كه ت دلێ ته، زوكا بكه ئه گه رنه ئه زێ ته ژێ پوشمان بكم.

   يا دوێ: دگه ل ژنێن نه مه حرهم تنێ نه به چكو ئه زێ وه سوه سێ بوته چێكم و ته بێخم ناڤ گونه هێ دا.

   يا سيێ: ئه گه ر غه زه بێ تو گرتى جهێ خوه بگوهه رينه، ئه گه ر نه ئه زێ فتنه كى بدم كرن. پێره گوت: ژ به ر ڤان سێ شيره تاڤه تو ژى ژ خودا بخازه بلا ل من ببورت. موسا(عليه السلام) ژى خوه ستا وى راگهاند، ڤێجا وه حى هات كو: باشه بشه رطێ كو ل سه ر قه برا ئادم بچت سه جده.

   ڤێجا موسا(عليه السلام) گوتنا خودێ بو شه يطان راگهاند. شه يطان ژى گوت: من ل زه مانێ ساخيا وى دا سه جده بووى نه بر، ڤێجا ئه ز بچم بو ئاخا قه برا وى سه جدێ ببم؟ ئه ز ئه ڤى كارى ناكم.

* * *

5) گوت و بێژا حه زره تێ ئبراهيم و عزرائيل

ژ ئمام عه لى سه لامێن خودێ لسه ر بن هاتيه سهح كرن كو گوت: ده ما خودێ ئراده كر كو رحێ ئبراهيم پێخه مبه ر بگرێ، مه له كێ مه وتێ رێكر بالێ، وه گوت: سه لام لسه ر ته بت ئه ى ئبراهيم!

   حه زره تێ ئبراهيم جوابا سه لامێ دا و گوت: «أداع أم ناع؟» - يانى: گه لو ب ڤيانا من تو دێ رحێ من بگرێ ئان بڤێ نه ڤێيه؟

   عزرائيل گوت: سه ر ڤيانا ته يه، ئه ما خودێ ده ستور دايه كو ئه ز رحێ ته بگرم و ببم بال وى.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next