بوستانێ كالو   الف: ژ تێكٌلى و رابين رونشتنا دگه ل مروڤێن نه جامێر و بێ ئه صل بطرسهێن، چكو ئه گه ر ئيرو كه يفا هه وه خوه ش بكن، وێ صبه هێ زه ره رێ بگهێنن هه وه.

   ب: عه رن و غه زه با خوه داخون.

   ج: خوه ژ زاروكێن دوژمنێ بابێ خوه ڤه دن، چكو فكرا وان ژى وه ك يا بابێن وايه، وه پێره ئه ڤ شعر وه ند:

أحْيا الضّغائنَ آباءٌ لَنا سَلَفوا فَلَن تَبيدَ و للآباء أبْناءُ

   يانى: باب و باپيرا كين هلێخستنه وه حه تا ئه وا زاروك هه بن ئه ڤ كين خلاس نابن و بن برنابن.

   * پاش ئه ڤاشيره تا، قه يس، ده سه ك عه مه لى بو نيشاندانا موهميا هه ڤ گرتن و وه حده تێ نيشا ئه ولادێن خوه كر; ب ڤى ئاوايى كو 33 تيرێن كه ڤانێ ئانين دانين سه رهه ڤ و گرێدان و بى گورزه ك دار و ڤێجا گوته ئه ولادێن خوه ئه ڤا بشكێنن، يێك و يێك هاتنێ و نه كارين بشكێنن، ڤێجا ژ هه ڤ ڤه كرن و هه ر يێكى تيره ك دان ده ستێ وان و ئه وا هه ر يێكى تيرا خوه ب رحه تى و بێ زه حمه ت شكێناندن، ڤێجا قه يس گوت:

   عه زيزێن من! ئه ڤه، نه تيجا هه ڤ گرتن و يێك بينێيه، كو ئه گه ر هه ڤ گرتن هه بت شكه ستن هێدى تنه هن.

شيره تێن عومه ر بن خه تاب

   عومه ر بن خه تاب عه دوى خه ليفێ دوێ يێ موسلمانا بيه، گوره كى نڤيسينا كتێبا «ئه علام» يا زه ره كلى مروڤه كى گر، رهدين صور، به ژن بلند، مه عدگرتى وه توند بيه كو خه لك ژى دطرسهان، ل سالا 40 پێشيا هجره تێ دا وه لديه و ل سالا 23 هجرى به رابه رێ 644 ميلادى ل مه دينايێ وه فات كريه.

   ئبن سه عد ل كتێبا طه به قات دا دنڤيست كو عومه ر ل به ر وه فاتێ وها شيره ت ل كورێ خوه عبدالله كرن:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next