جواب و پرسيار   آلم: شه ش جارا هاتيه ل سوره تێن: بقره، آل عمران، عنكبوت، روم، لقمانو سجده.

   آلمرا: يك جارێ هاتيه: سوره تێ ره عد.

   آلمص: يك جارى: اعراف.

   آلر: پينج جارا: يونس، هود، يوسف، ابراهيم، حجر.

   كهيعص: يێك جارێ، مريم.

   طه: يێك جارێ:، طاها.

   طسم: دو جارا: شعرا و قصص.

   طس: يێك جارێ: نمل.

   يس: يێك جارێ: ياسين.

   ص: يێك جارێ: صاد.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next