جواب و پرسيار   موفه سرا دور و به رێ ده ه مه عنا بو حه رفێن موقه طه عه ل كتێبێن خوه دا به يان كرنه.

   هنه كا گوره كى سوره ت، ئه و حه رف مه عنا كرنه، مه سه له ن گوتنه: حم، ئه ڤ هه ردو حه رف ئشاره نه بال دوناڤ ئان دو صفه تێن خوداڤه،

يانى «ح» ئشاره يه بال ناڤێ «حه ميد» و «م» ئشاره يه بال ناڤێ «مه جيد» يێ خودێڤه.

   ئان: «ح» ئشاره يه بال حاكميه تا خوداڤه، وه «م» ئشاره يه بال مالكيه تا خوداڤه.

   هه لبه ت زێده ترێ موفه سه را ژ ڤێ گوتنێ به رهڤانيێ ناكن.

   ژ ناڤ ڤانه ه ، ده ه قه ولادا، دو گوتن به ر عه قل ترن و قابلى مودافعه و به رهڤانيێنه.

   يێك: حه رفێن موقه طه عه ره مز و رازن لناڤبه ينا خودا و پێخه مبه رێ وى دا، وه ئه م نكارن مه عنا وان بزانن.

   دو: حه رفێن موقه طه عه نيشانێ موعجزا قورئانێنه، ب ڤێ مه عنايێ كو: ئه ڤ قورئانا مێرێ مه يدانێ دخازت، ژ ئه لف بێيا پێك هاتيه.

   قورئان دگه ل وێ چه ندێ كو ژ حه رفێن عه ده تى وه ژ ئه ليف بێتكا پێك هاتيه، ئه ما ديسا ژى كه س نكارت تشته ك وه ك وێ بينت، چكو ژ جهه ت مه عنه و موحتهوا و فه صاحه ت و به لاغه تێ ڤه، سه رگوتنا به شه ررايه.

* كتێبێن: عُلوم القرآن، ژ چ تشتى به حس دكن، و كه ڤنترين كتێبا ڤێ ده رحه قێ دا هاتى نڤيسين چ كتێبه؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next