جواب و پرسيار   * كتێبه ك ديتر كه گه له ك به رفره ه ژ علومێ قورئانێ به حس كريه، وه گه له ك جارا هاتيه چاپ كرن و ژ كتێبێن مه نبه ع تێت حه ساب كرن، كتێبا «البرهان فى علوم القرآن» يا به درودينێ زه ركه شى يه، كو لسالا 794 ه ، دا وه فات كريه.

   وه ره نگ دياره كو كتێبا بورهان يێك ژ مه نبه عێن سيوتى يه بو نڤيسينا كتێبا ئتقان، چكو مروڤ دبينت گه له ك گوتنێن كتێبا «البرهان» بێ وێ چه ندێ كو ناڤ ژێ بێت برن ل كتێبا «الإتقان» هاتنه نڤيسين.

   ئه ڤ كتێب ژ 47 فه صلا پێك هاتيه كو ل هه ر فه صله كى دا ژ به حسه ك يا علومێ قورئانێ ئاخفتيه.

   * كتێبه ك ديتر ڤێ ده رحه قێ دا كتێبا جه لاله دين سيوطى يه بناڤێ «الإتقان فى علوم القرآن» ئمام سيوطى ل سالا 911 هجرى دا وه فات كريه.

   سيوطى ب پشك كرنا زه ركه شى رازى نه بيه و دبێژت: ته رتيب و ته قسيما من موناسبتر و باشتره ژ يا زه ركه شى ل بورهانێدا.

   ئمام سيوطى به حسێن علومێ قورئانێ ل 79 فه صلا دا ژێ خه به ر دايه.

   ئه ولين به حسا وى ده رحه قێ ناسكرنا ئايه تێن مه كى و مه ده نى دايه و ئاخرين به حس ژى «غرائب التفسير»ه.

   ناڤێ چه ند كتێبێن ديتر، ده رحه قێ علومێ قورئانێ دا: التمهيد فى علوم القرآن ٌ مه عرفه ت.

* كى پێشنهاد كٌر كو ئه بوبكر(رض) قورئانێ كو بكت؟

   ده رحه قێ كوم كرنا قورئانێ دا چه ند بير و هزر هه نه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next