جواب و پرسيار   1ـ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بخوه ل زه مانێ ساخيا خوه دا قورئان ته دوين كريه.

   2ـ خه ليفێ ئه ول ئه بوبه كر ئه بى قوحافه قورئان كوٌم كريه.

   3ـ خه ليفێ دوێ عومه ر(رض) قورئان كوٌم كريه.

   4ـ و گوتنه ك ژى كو نه ظه ريا دوێ و سيێ پتر لسه ر تێت ئاخفتن، ئه وه كو خه ليفێ سيێ يانى عوسمان بن عه فان قورئان كوم كريه.

   ئه ما نه ظه را ئه ول ژ هه ميا قه وى تره، ژبه ر كو ده ليلێن وێ قه وى ترن: چه ند ده ليلێن نه ظه را ئه ول ب كورتى ئه ڤن:

   ئه لف) پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ژ ئه ولڤه نڤيسه رێن وه حيێ هه بينه، كو ده ما ئايه ته ك ئان چه ند ئايه ت نازل بيبينا ئه وا دنڤيسيان، كاتبێن وه حيێ زێده ترێ ژ چل كه سا بينه.

   ب) روايه ت هه نه كو دبێژن: ده ما ئايه ته ك نازل بيبيا، پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)جهێ وێ ئايه تێ علوم دكرا و دگوتا دێنن پاش فلان ئايه تێ ل فلان سوره تێ دا.

   ج) روايه تێن تاريخى هه نه كو دبێژن: چار پێنج نه فه را ل زه مانێ حه ياتا پێخه مبه ردا(صلى الله عليه وآله) قورئان جه مع كرن و ختم كرن. ئه گه ر كتێبه ك سه ر و بنێ وێ نه مه علوم بت، و ئه گه ر قورئان ل زه مانێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)نه هاتبت كوم كرن وته رتيب كرن ژێره نايێت گوتن كو: قورئان ختم كرن.

   د: كتێب، بو نڤيسوكه كى تێت گوتن كو ئه ول و ئاخره ك ژێره هاتبت مه علوم كرن، ناڤێ: كتێبا خودێ، بو قورئانى بار هاتيه. وه گوره كى روايه تا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بخوه ناڤێ سوره تێ «حه مدى» كريه «فاتحة الكتاب» يانى ده سپێكا كتێبێ.

   ه) حه ديسا «ڤقلين» ژى كو حه ديسه كى موتهواتره، و پێخه مبه رێ خودا ل ئاخريكا عه مرێ خوه دا گوتيه، ده ليله كى بجهه بو نه ظه را ئه ول.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next