جواب و پرسيار   ل ڤێ حه ديسێ دا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ئه مر دكت: ئه ڤه ئه زێ ژ ناڤ هه وه بار بكم و بچم، ئه ما ئه ز دو تشتێن گرانبها ناڤ هه وه دا دهێلم، ئه گه ر هون خوه به وا بگرن هون ل رێكێ وندا نابن:

   يێك كتێبا خودێيه و يا دى ژى زوريه تا من و ئه هلێ به يتا منه.

   ئه ڤ ژى بباشى نيشان ددت كو نخوه كتێبا خودێ، قورئانا پيروز هنگێ هه بيه و شكلێ كتێبێ ژى بخوه گرتيه، و ئه ول و ئاخرێ وێ مه علوم بيه، له ومانى گوتيه: ئه ز قورئانێ، كتێبا خودێ و زوريه تا خوه ناڤ هه وه دا دهێلم، كو هون خوه به وا بگرن.

   ئه ڤه زوريه تا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) (يانى حه سه ن و حوسه ين(عليهما السلام) و ئه ولادێن وا يێن مه علوم كرى) هه بيه، ڤێجا ئه گه ر قورئان هنگێ نه هاتبت ته دوين كرن، يانى هنگێ تنه بيه، ڤێجا وێ چه وا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)تشتا هه يى و يا نه يى، هه ردوكا دانت رهخ يێك و بێژت: ئه ز هه ر دوكا دهێلم ناڤ هه وه دا؟

   ئه گه ر وه ره نگ بيا، گه ره كه پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بگوتا: ئه ڤه ئه ز ژ دنيايێ بار دكم و دچم، لێبه لێ ئه گه ر هه وه بڤێت هون ل رێ وندا نه بن و خه له ت نه بن، خوب دو تشتێن گران بها بگرن: يێك ژوا كتێبا خودێيه كو هێجا نه هاتيه كوم كرن و ئه ما پاش من وێ بێت كوم كرن و ببت كتێب، يا دى ژى ئه هلێ به يتا منه كو هه نه و وێ پاشێ ژێ زێده ببن...

   ئه گه ر ئه ڤ نه ظه ر سابت بى، هنگێ پرسياره ك ديتر تێت پێش، ئه و ژى ئه ڤه يه كو:

* ل تاريخێ دا مه شهوره كو خه ليفێ سيێ يانى عثمان بن عفان قورئان كوم كريه، و ئه و قاسى صه حابێن ديت كتو كتو ژ خوه ره نڤيسين و ل مالا خوه دا هلانين (ئايه ته ك ئان چه ن ئايه ت و چه ند سوره ت) هه مى شه وطاندن و ژ ناڤ برن، نخوه ئه و چ مه سه له يه؟

* جوابا ڤێ پرسيارێ ژى گوره كى نيشانێن تاريخى كو ل ده ستێ مه دا هه نه، گه له ك روناهى يه:

   چكو ده ما وه حى نازل دبيا ژ غه يرى كاتبێن وه حيێ، صه حابێن ديتر ژى هنه ك ئايه ت بو خوه دنڤيسيان و هلتانينان، وه ب شكله كى بلاڤه گه له ك ب ڤێ ئاوايى هنه ك پارچێن قورئانێ هه بين.

ڤێجا خزمه تا كو خه ليفێ سيێ، عوسمان كرى، ئه ڤ بى كو نڤيساندنێن خه لكێ هه مى ژوا سطاندن و ژ به ين برن و ل به ر نوسخا ل زه مانێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دا هاتى كوم كرن و نڤيسين، چار پێنج نوسخه نڤيسين و بو باژارێن مه زن رێكرن، داكو هه مى موسلمان به هرێ ژێ وه رگرن و ئختلافێ تێدا نه كن و كه س ئايه تا كێم و زێده نه كت و قورئان ژى وه ك تهورات و ئنجيلێ نه يێت ته حريف كرن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next