جواب و پرسيار   قورئان د ئسلامێ دا / عه لامێ طه باطه بائى، خوه يێئه لميزانێ.


[1] بقره: 31. گه لو تو دێ ل عه ردێ داده ينى ئه وى يێ خرابيێ تێدا بكت و خونێ برێژت؟

[2] ده سپێبونا ژينێ / ص 50.

[3] بقره: 32.

[4] ره حمان: 3 و 4. (خودا) مروڤ ئافراند و ئه و فێره ئاخفتن و به يانێ كر.

[5] حجر: 29. ڤيجا ده ما من ئه و چێكر و من ژ رحێ خوه داوى ژێره هه رن سه جدێ.

[6] بقره: 31. براستى ئه زى جێگره كى ل سه ر عه ردێ ده ينم.

[7] سوره ص: 85-71. بێنه بير، ده ما په روه رده يێ ته گوتى مه لائيكه تا براستى ئه ز چێكٌه رى به شه رم ژ حه ريێ. جا ده ما من ئه و سه راست كر و من ژ روخى خوه دايى ژێره بكه ڤن سه جدێ. ڤێجا مه لائيكه ت هه مى پيكڤه چون سه جدێ. خينجى ئبليس كو خوه مه زن كٌر... و گوت ئه ز ژ وى ب خێرترم ته ئه ز ژ ئاگر چێكرمه و ته ئه و ژ حه ريێ چێكريه. (خودێ) گوت: ڤێجا ده ركه ڤه ژ وێده رێ چكو براستى تو ئاڤێتى يى. وه براستى له عنه تا من لسه ر ته يه حه تا روٌژا جه زا.

[8] 2- سوره ص: 76.

[9] روم: 12. وه روٌژا قيامه ت رابت، يێ جرم كرى بێ هێڤى دبت (ئان: كٌول و مه رهق سه ردا بارن).back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next