قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ[16] اخلاق عملى، ص 27.

[17] نقطه هاى آغاز در اخلاق عملى، ص 35 - 33.

[18] حه ديسێن ڤێ ده رحه قێ دا هون دكارن ل كتێبا «نقطه هاى آغاز» روپه رێ 41 دا ببينن.

[19] فصلت: 30. يانى ئهويٌن پاش ئيمانىٌ، ل سه ر ريٌكا خوه بمينن و خوه راگربن، ملائيكه ت مزگينى يا سه ركه تنىٌ ددن وان...

[20] معارج: 22. بێ شك ئنسان حه ريص و كێم طاقه ت هاتيه ئافراندن... ژ غه يرى وايێن ده وام ده رێ نمێژى نه...

[21] مائده / 27.

[22] «نقطه هاى آغاز» روپه رێ 54 دا بخونى.

[23] مؤمنون / 115.

[24] آل عمران / 191.

[25] وه ك ئايه تا 191 ژ سوره تێ ئال عمران كو كه ره م دكت: (الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يَتَفَكَّرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا...). ژ ڤێ ئايه تێ ئه ڤ ژى تێت فێهم كرن كو زكرێ بێ فكر، وه فكرا بێ زكر ئه وقاس فه يده نادت، چكو پاش كه ليما «يذكرون» كه ليما «يَتَفَكِّرون» هاتيه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next