قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   سه رمه شقو نمونا باش يا پێچونێ ئه و كه سه يێ باوه ريا دورست هه بت و بو حاكم كرنا باوه ريا خوه يا دورست خه باتێ بكت.

   يانى دو شه رط هه نه بو مروڤێ كو ببت ئوسوه و نمونه:

   1ـ باوه ريه ك دورست هه بت.

   2ـ جهاد كه ر بت، مجاهدبت، وه بو رێكا خودێ خه باتێ بكت.

   ئه ڤ دو شه رط ل گوتنا ئمام حوسه ين، نهڤيێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دا بباشی تێن ديتن، كه ره م دكت: «إِنَّمَا الْحَيَاةُ عَقيدَةٌ و جَهَادٌ - يانى: براستى، ژيان، باوه رى و جهاد تنێيه». ئه ڤ گوتن نيشان ددت: ئه وژيانا كو باوه ريه ك دورست و خه بات دگه ل نه بت، ئه و نه ژيانه ك ئنسانى يه و فه رهه نگا دينى ئه وى قه بول ناكت.

   ده رحه قێ نمونا باش، يا پێچونێ دا گه له ك گوتن و حه ديس ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و بنه مالا وى يا پاك هاتنه گێران.

   ب رێكا ئه هلێ به يتێڤه گهايه ده ستێ مه كو ئمام عه لى كه ره م كر:

   «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إمَاماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَءَ بِتَعْلِيمِ نَفْسهِ قَبْلَ تَعْلِيم غَيْرِهِ، وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ».[1]

   يانى: ئه و كه سێ خوه پێشكار و رێناسێ خه لكێ حه ساب بكت، لازمه پێشيا عه لماندن و فێر كرنا خه لكێ ده س عه لماندن و فێركرنا خوه بكت. وه بلا ئه ده بدان و عه لماندنا وى ئه ول پێ سيره ت و ره فتارا وى بت پاشێ پێ عه زمان.

   نه تيجا خه به ردانێ ئه ڤه يه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next