قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   4ـ بو خاترێ خودێ خوه ژ هنه كا ڤه دكت.

   5ـ خه باتا وى بو خودێيه.

   6ـ ژ خودێ دطرست.

   7ـ موخلص و راست و دورسته.

   8ـ ژ خوه شه رمه و حه يايێ وى هه يه.

   9ـ هاژ عه مه ل و كريارێن خوه هه يه و حه سابێ دگه ل خوه دبينت.

 10ـ بو رازي بينا خودێ دگه ل خه لكێ خوه ش ره فتاره.

   ده رحه قێ قه نجى يا ته مام و كامل دا ژى حه ديس دبێژت: «تِمِامُ الْبِرِّ أَنْ تَعْمَلَ فِى سِرٍّ عَمَلَ الْعَلانِيَةِ - قه نجى يا ته مام ئه وه كو كريارێن ته يێن خه ف و ئه شكه ره ب يێك ئاوايێ بن».

   حه ديس: «ثلاث مِنْ أَبْوَابِ البِرِّ: سَخَاءُ النَّفْسِ وَ طِيبُ الْكَلامِ وَالصَّبْرُ عَلَى الاْذىَ - سێ تشت ژ ده رگاهێن قه نجى يێيه: جامێرى، خه به ردانا خوه ش و صه برا ل سه ر زه حمه تێ».

   حه ديس: «اَلْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ يَنْفِيَان الْفَقْرَ و يَزِيدَان فِى الْعُمْرِ...- قه نجى و صه ده قا خه ف، فه قيريێ رادكن و عه مر زێده دكن».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next