قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   يێك ژ سه راتيێن ئسلامه تيێ لسه ر بير و هزر و مه كته بێن ديتر ئه ڤه يه كو: ئسلامه تيێ هه مى ئه و تشتێن بو سه لامه تى و به خته وه ريا كومه لێ لازم، ل نه زه را خوه دا گرتيه و ئه مر پێ كريه و واجب كريه، وه يێك ژ وا مه سه لا ژى «هه ڤ گرتن و حه ژ هه ڤ كرنه».

   هه روها نه هى كريه ژ هه مى ئاسته نگێن خرابكه رێن سه لامه تى يێ، كو يێك ژ وان ئختلاف و ژ هه ڤ ره ڤينه، خودێ تعالا ل ئايه تا 63 يا سوره تێ ئه نفال دا ئه ڤێ مه سه لێ هند قه ده ر موهم دگرت، حه تا خوه ناڤ ددت ب وێ چه ندێ كو حه ژێكرن و ل دورا هه ڤ جڤيان ل ناڤ ئومه تێ دا چێكريه، وه ئه ڤێ چه ندێ نيشانێ قودره تا خوه حه ساب دكت و كه ره م دكت:

   (وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِى الإَرْضِ جَمِيعاً مَاألَّفْتَ بَيْن قُلُوبِهِمْ و لكِنَّ اللَّه اَلَّفَ بَيْنهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم).

   يانى: و حه ژ هه ڤ كرن و هه ڤ گرتن ئێخست دلێ وان [ئه ى پێخه مبه رى من] ئه گه ر ته هه مى تشتێن لعه ردێ دا هه يى خه رج بكرا ته نكاريا تو هه ڤ گرتن و حه ژێكرنێ بێخى دلێ وادا، ئه ما ئه و خودابى كو حه ژێكرن ئێخست ناڤ وان و براستى ئه و كارا و حه كيمه.

   پێره ژى خودێ موهميا هه ڤ گرتن و ل هه ڤ جڤيانێ وها مه علوم دكت:

   «ئه ى پێخه مبه رێ من! خودا وه باوه ردارێن خوه دايين دگه ل ته، بو [پشتيڤانى و ئاريكاريا] ته به سن».

   وه ل ئايه تا 65 يا ڤى سووره تى دا ده ست هات و فه يدا دنيايى يا هه ڤ گرتنێ ددت پێش چاڤا و دبێژت:

   «بيست مروڤين خودان باوه رى و صه بردار، وێ 200 كه سێن كافر بشكێنن و 100 كه سێن باوه ردار لبه رابه رێ 1000 كافرادانه و وێ ئه وا بشكێنن».

   كه لامێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ده رحه قێ حه ژ هه ڤ كرن و هه ڤ گرتنێ دا.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ل حه ديسه كى دا كه ره م كريه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next