قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ل حه ديسه ك ديتردا كه ره م دكت:

   «أَفْضَلُ الاْعْمَالِ بَعْدَ الاْيمانِ بِاللّهِ التَّودّدُ إِلىَ النَّاسِ».

   يانى: باشترين عه مه ل پاش ئيمانا ب خودێ، حه ژێكرن و دوستى يا دگه ل مروڤايه.

   ئه ما ئه م ڤێ ژى ژ بير نه كن كو: هه ر تشته ك ل قه يدا خوه دا باشه و ده ما ژ حه دێ خوه ده ركه ڤت هه رچ بت نه باش و خرابه. وه ژبه ر ڤێيه كو پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه:

   «خَيْرُ الاْمُورِ أوْسَطُها - يانى باشترينێ هه ر تشته كى ناڤنجى يێ وێيه». نه ئفراط و زێده گاڤێ باشه و نه ژى ته فريط و كێم هشتن.

   ده ست هاتا ڤێ به حسێ:

   1ـ دوستى و حه ژێكرن وه ئاريكارى كرن و هه ڤ گرتن ل ئسلامه تيێ دا گه له ك موهم هاتيه گرتن.

   2ـ كرين وبده ستڤه ئانينا دلا، گه رچ زه حمه ته ئه ما نه مه حاله.

   3ـ يێك ژ نيشانێن موئمنا ئه وه كو دگه ل خه لكێ گه رم بگرن و هاتن چونا وان بكن و ئه خلاقه ك وه ره نگ هه بن كو خه لك ژوا نه ره ڤن و ل دورا وا كوم ببن و بجڤن.

حه ديس:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next