قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   بناڤێ خودا

   خوه ندايێن گرانقه در، سه لامون عه له يكوم.

   دڤێت بو زانينا هه وه عه زيرا ئه م ڤێ بێژين كو: ئه ڤ پرتوك ژ 26 به رنامێن راديويى پێك هاتيه، كو سه يدايێ سه يد عه لى يێ حوسه ينى يێ بوهتى ل سالا 1370 ك.ر.دا بو راديووا كوردى يا كومارا ئسلامى يا ئيرانێ نڤيسينه و هه ما ل وێ تاريخى دا ژى ل راديووێ دا هاتنه خوه ندن و وه هه يه گه له ك ژ هه وه خوه ندايێن گرانقه در ژى، هنگێ گوه لێ بيبن.

   مه ديت ئه گه ر ئه ڤ گوتن بێن چاپ كرن و بكه ڤن به رده ستو چاڤێ خوه ندايێن عه زير، وێ فه يدا وا به رفره هتر ببت و هه ر بێهن چێدبت ب ده ها مروڤێن پاك به هرێ ژێ وه رگرن. ڤێجا لسه ر ڤێ بير و هزرێ قرار هات دايين كو پێ چاپ كرنا وێ گاڤه ك بو پێشڤه برنا فه رهه نگا دينى يا كوردا بێت ئاڤێتن و ئه م شوكردارێن خودانه كو ئه ڤ گاڤ هات ئاڤێتن.

   هێڤى ئه وه بۆ نڤيسه ر و هه ڤالێن ديتر كو زه حمه ت پێڤه كێشانه خێرا ئاخره تى پێڤه بێت و بو هه وه خوه ندايێن گرانقه در ژى فه يدا علمى تێدا هه بت و بومه هه ميا ببت زه خيرا ئاخره تێ.

قوم بنگه ها سه يدا

1381 كوچى روژی 2002

1) ئيمان و باوه رى

   سه لام لسه ر هه وه خويشك و برايێن موئمن و خوداپه رێس.

   سه ركه تن و پيشكه تنا هه وه ل دنيا و ئاخره تێ دا داخازا قه لبى يامه يه، ب حه ز كٌرنا خودێ هه ر حه فتى ل ڤێ سعه تێ دا ئه مێ به رنامه يه كى ب ناڤێ «گولستانا وه حيێ» پێشكێشێ خزمه تا هه وه بكين، هێڤى ئه وه ل سه ر دلێ هه وه باوه ردارێن خودا خاز بت و هون ژ بێهنا خوه شا گول و كٌوليلكٌێن ڤێ گولستانێ خوه شيێ ببينن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next