قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   به حسا مه يا ڤێ جارێ ده ر حه قێ ئيمان و باوه ريێدا يه، مه دڤێت ئه م بزانين ئيمان يانى چ؟ مه رته به و ده ره جێن وێ چینه؟ وه چ فه يدا وێ هه يه؟

   ئه ما مه سه لا ئه ول، يانى: مه عنا ئيمانێ چيه؟

   ئيمان، يانى ئعتقاد و باوه رى ب تشته كى، ئه ڤاهه مه عنا وێيا لوغه تى يه.

   ئه ما ل ئصطلاح و عورفا موسلمانادا، ئيمان، يانى باوه رى و ئعتقادا ب خودايێ بێ شريك و بێ هه ڤال كو هه ر هه يه و وێ هه ر هه بت، ئه و خودايێ كٌارا و بێ ئحتیاج; وه هه روها باوه ر كرنا چق و به رگێن ڤێ باوه ريێ.

   نخوه مه علوم بى، ده ما ئه م بێژن: ئيمان، مه خسه دا مه، باوه ريا ب خودايه، نه باوه ريا روته روت.

   مه رته به و ده ره جێن ئيمانێ:

   باوه ريا ب خودێ تعالا لناڤ خه لكێ دا، نه ل ده ره جه يه كى دايه و گوره كى زانين و باوه ريا مروڤا، كێم و زێده دبت، ئه سه رێن وێ يێن دنيايى و ئاخره تى ژى گوره كى زه عيفێ و قه وى بينا باوه رى و ئيمانا خه لكێ، فه رق دكن.

   ئه م دبينن قورئان به حسا نه تيجا ئاخره تى يا ئيمانێێ دكت و هه مى باوه ردارا ل يێك ده ره جێ دا حه ساب ناكت، هنه ك ل «اَعْلى عِلّيين»ێ دانه و هنه ك ل ده ره جێن خارتر دا.

   ڤێ گاڤێ وه رن ئه م پێكڤه ئايه تێن قورئانێ گوه لێ ببن و پاشێ ژى هنه كى لسه ر باخڤن.

   ئايه تێن: 2 حه تا 4 ژ سوره تێ ئه نفال:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next