قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   مه عنا ڤێ گوتنێ ئه ڤه يه كو: براتى و دوستيبينيا دينى هند قه ده ر حه ژێكرن و ئاريكاريێ ناڤبه ينا دو كه سادا چێدكت، هه روه كو هه ڤ گرتن و حه ژێكرنا دو برايێن حه قيقى ژ يێك دێ و بابێ.

   ئه ما دوستى و براتيێ ژى حه د و حه دوده ك هه يه، وه چێنابت مروڤ هه مى دوستا ب يێك چاڤى ببينت.

   ڤێجا ل ڤێ ده رێ پرسياره ك تێت پێش كو: نخوه ميزان و پيڤه كا دوستى و براتيێ چيه؟

   ل حه ديسێ دا جوابا ئه ڤێ پرسيارێ هاتيه دايين، كه ره م دكت:

   «أَحِبَّ الاِْخْوَانَ عَلى قَدَرِ التَّقوى».[10]

   يانى: هنگ قاسێ ته قواتيا دوستا، حه ژ وا بكه.

حه ديسه ك ديتر هه يه كو نيشا مه دكت، كانێ باشترين برا و دوست كى يه، كه ره م دكت:

   «خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ عَنَّفَكَ فِى طَاعَةِ اللّه سُبْحَانَهُ - باشترين دوستێ ته ئه وه ئه وێ ته هاى بدت بو گوهدان و طاعه تێ خودێ تعالا».

   ل حه ديسه ك ديتردا ڤێجا ده رحه قێ هه ڤال ى نه باش دا دبێژت: «نه باشترين دوست، ئه وه ئه وێ ده ڤ نه رميێن نه ل جه  ژێ چێبن و عه يبێن ته ژ ته خه ف بكت».

   ل حه ديسه ك ديتردا په صنێ دوست و برايێ دينێ، ب ڤى ئاوايى ددت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next