قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   «اَلْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ عَيْنُهُ و دَليلُهُ، لا يَخُونُهُ و لا يَظْلِمُهُ وَ لا يَغُشُّهُ و لا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفُهُ».

   يانى: خودان ئيمان برايێ خودان ئيمانايه، چاڤێ وى و رێ ناسێ وى يه، نه خيانه تێ لێ دكت و نه ژى ظولمێ لێ دكت، نه حيلالێ دكت و نه ژى ده ما سوز و قراره كى دديێ پوشمان دبت».

   ئه م مه عنا حه ديسه ك ديتر ژى ده رحه قێ ئه ده با دوستى و براتيێ دا بێژين و ڤێجا خه به ر دانێ سه رهه ڤدا بدين و نه تێجێ وه رگرين.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه:

   «په ردا ل ناڤبه ينا خوه و هه ڤالێ خوه دا نه درينه، چكو ئه گه ر په رده بێت دراندن، وێ حه يا نه مينت; وه دوستى دگه ل مايينا په ردا حه يا و شه مێ ده وام دكت».

   ده ستهاتا ڤێ به حسێ:

   1ـ باش باش، موهميا دوستى و براتيا دينى ژ ئايه ت و حه ديسى كفش بين.

   2ـ پيڤه ك و ميزانا حه ژێ كرنا دوستا ژى مه علوم بى كو «ته قواتى»يه.

   3ـ دوستێ باش و خراب ژى مه علوم بين، ئه وێ مروٌڤ هاى بدت بو قه نجى و گوهدانا خودێ، ئه و برايێ باش، وه يێ ته يليفێن ڤر و ده ڤ نه رميێن نه دورست بكت و عه يب و كێماسيێن مروٌڤ ژ مروڤ خه ف بكت، ئه و ژى نه باشه.

   4ـ كفش بى كو ده وام دانا دوستى و براده ريێ، پێ هێلانا شه رم و حه يايێيه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next