قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   يا موهم كو خوه ستا دينه ته عديل و راست كرنا غه ريزايه، كو بێن كونتورول كرن و بكهڤن سه ر رێكا دورست. وه ئه گه ر نه يێن كونتورول كرن و سه ر به ره دايى بن; بێ هه فسار بن، هنگێ خه طه ره، ئه ما ئه گه ر هه فسار كرى بن و ل ئختيارا عه قل و شه رعێ دابن هنگێ فه يدا وان هه يه.

چه ند نمونه:

   1ـ مه يل و ڤيانێن جنسى [شه هوه ت]

   ئه ڤ چه ند كو ئنسان، مه يل و غه ريزا شه هوه تێ هه يه، وه نه خاصما ل دهورانا جوانيێ دا ئه وى ب وى ئاليى ڤه دكێشن، شك تێدا نينه. و ئه گه ر ئنسان پێ ئاريكاريا عه قل و ئيمانێ نه كار بت ئه وێ ڤيانێ هه فسار بكت، وه هه يه ببت سه به بێ به لايێن مه زن.

   چكو ئنسان نه وه ك مه خلوقێ ديتره; نه مه لائيكه ته كو خودێ تنێ عه قل دايى يێ و ژ غه زه ب و شه هوه تێ به هره مه ند نه كريه، و نه ژىحه يوانه كو خودێ عه قل نه دايى يێ و تنێ ژ غه زه ب و شه هوه تێ به هره مه نده.

   ئنسان مه خلوقه كه كو ھه م خودێ عه قل دايى يێ و ھه م غه زه ب و شه هوه ت; وه ژ به ر ڤێ چه ندێيه كو ئه گه ر غه زه ب و شه هوه تا وى بكه ڤت بن فه رمان و رێه ريا عه قل و شه رعێ دا، هنگێ ژ مه لائيكه تا مه زنتر و ب قه در و قيمه ت تر دبت، چكو دگه ل وێ چه ندێ كو غه زه ب و شه هوه ت هه بى و ئه و هاى ددان بو كارێ شه يطانى، ئه وى كارێ مه لائيكه تى كر، و خوه گهاند وێ ده ره جێ.

   2ـ غه ريزه و مه يلا كوم كرنا مال و سه روه تێ:

   ئه ڤ غه ريزه و حه ژێكرنا مال، كو ل ئنسان دا هه يه، ئه گه ر كونترول ببت و نه سه ر به ردايى بت، ب ئاوايه ك وه ره نگ كو خوه ژ رێكێن نه دورست و نه حه لال بو ب ده ستڤه ئانينا مال و سه روه تێ ڤه دت، هنگێ باشه، ئه ما ئه گه ر سه ربه ره دايى بت خرابه و ئنسان ل هلاكێ دبت:

دو ده ستێن ئايه ت و روايه تا ڤێ ده رحه قێ دا:

   ئه گه ر ئه ڤ غه ريزه هه فسار كرى بت، هنگێ بباشى ژى هاتيه خه به ردان: وه ك ئايه تێن: 179 ژ سوره تێ بقره و 46 ژ سوره تێ كهف و ئايه تا 5 ژ سوره تێ نساء.[14]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next