قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   جار هه يه ب خرابى ژ مال و سه روه تێ هاتبت ئاخفتن، ئه و ژى هنگێيه ئه گه ر نه ل كونتورولا عه قل و شرعێ دا بت.[15]

   3ـ غه ريزا خوه زيى و هێڤى داريێ:

   به رهێڤى بين ل ژيانا ئنسانى دا گه له ك موهمه، ب جوره يه كى يه كو ئه گه ر ئنسان ل ژيانا خوه دا نه به ر هێڤى يێ هنه ك تشتا بت ژياناوى وێ پوچ ببت. وه ژ به ر ڤێ چه ندێيه كو ئايه ت و روايه ت به رهێڤى بين و ڤيان و خوه زيا بو ژيانێ لازم زانن و ئه و ژ وه سيلێن كار و عه مهل و گهانا ئنسانى بو كه مالى حه ساب كرنه:

   حه ديسا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله): «اَلاَْمَلُ رَحْمَةٌ لاُِمَّتى...[16] - يانى: به رهێڤى ببن ره حمه ته ژ بو ئومه تا من».

   ئه ما خوه زى و به رهێڤيێن نه دورست، دبن سه به بێ رهش به ختى و هلاكه تێ:

   حه ديس: «اَلاَْمَلُ كَالسَّرابِ يَغُرُّ مَنْ راهُ و يَخْلفُ مَنْ رَجَاهُ - يانى: خوزى، وه ك له يلانێ (سه رابێ)يه، بينه رێ خوه دخاپينت و ئه وێ قه ستاوێ بكت، ژێ پاشڤه ده مينت.

   ئه گه ر خوزى يێن ئنسان ژ حه دێ خوه ده ربازببن و ههوايێ نه فسێ غالب ببت، هنگى وه ك چهوا ئمام عه لى(عليه السلام) دبێژت: ئنسان وێ ببت خولامێ شه هوه ت و ڤيانێن خوه.

   ئمام عه لى دبێژت: «عَبْدُالشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّقِّ - كولێ شه هوه تێ ژ كولێ خه لكێ زه ليل تره».

   حه ديس: «اَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلَيكُمْ إثنَانِ، اِتِّبَاع الْهَوى و طُولُ الاَْمَلِ، فَإِمّا إِتّبَاعُ الْهَوى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ و اَمّا طُولُ الاْمَل فَيُنْسى الاْخِرَة - خه لكينو! ده رحه ق هه وه دا، طرسا من ژ به ر دو تشتايه: پێچونا نه فسێ وه خوه زيێن زێده. ڤێجا هنديكه پێ چونا نه فسێيه پێشيێ ل حه قى يێ دگرت، وه هندێكه خوه زيێن زێده نه، ئاخره تێ ددت ژ بيركرن».

   نخوه ئه ڤ غه ريزه ژى چێدبت خراب بت و چێدبت هه فسار كرى بت و ژ حه دێ خوه ده رباز نه بت و باش بت. پيڤه كا باشى و خرابيا غه ريزه و مه يلێن ئنسانى، به هره وه رگرتنا قه يده و ئان زێده گاڤى يا ل وادايه، ئه گه ر هه فسارێ غه ريزه و ڤيانا ل ده ستێ عه قل و ئيمانێ دابت و ل ده ستى شه ريعه ت و باوه ريێن دورست دا بت، هنگێ نه خرابه و به لكى ژيان بێ وا چێنابت، ئه ما ئه گه ر مروڤ، هه فساركريێ غه ريزا بت، هنگێ خرابى ژێ چێدبت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next