قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێتا بود اندازه هر چيز است خوب چون كه شد خارج ز ميزانش بد است

   علمى ئه خلاق علمه كه كو رێكا كونتورول و رێ راست كرنا غه ريزا نيشا مه دكت.

   مه سه له ن: غه ريزا كو ئنسان حه ژ خوه دكت [حوبّازات]: بو ده واما ژيانێ تشته ك لازمه، علمێ ئه خلاق دبێژت: گه ره كه ئه ڤێ غه ريزێ حه دّ و سنوره ك هه بت، ئه گه ر ئه ڤ غه ريزه ژ حه دّى خوه ده ركه ڤت، ئنسان وێ سه ر خوه بچت و بگهێت ده ره جا خوه مه زن كرن و خوه مه زن ديتنێ، وه ئه گه ر گها وێ ده ره جێ وێ ئه ڤ باوه رى ژێره چێبت كو گه ره كه هه مى كه س خولامه تيا وى بكن، چكو خوه موسته حه ق زانت.

   ئه گه ر گها ڤێ ده ره جێ، يانێ «حوبازات» ژ حه دّێ خوه ده رباز بيه كو ژ صفه تێن شه يطانايه.

   ئه ڤ غه ريزه كو بگهێت ڤێ ده ره جێ، ئسلامه تى ئه وێ قه بول ناكت و گه ره كه ئنسان ب رێكا دورستڤه پێ به ربه ره كانى يادگه ل نفسێ و رياضه تا شه رعى ئه وێ غه ريزى راست بكت و بێخت ل ده ره جا وێ دا و دورست بكت.

   علمێ ئه خلاق باشيێن راست و دورست و حه قيقه تا تشتا نيشانێ مروڤ ددت و رێبه ريێ دكت كو مروڤ ب چ ئاوايى ب دورستى به هرێ ژ ڤا غه ريزين خوه وه رگرت.

   ته عديل وه دورست به هره وه رگرتنا ژ غه ريزا داخازا دينه، نه سه ركوت كرنا غه ريزا.[17]

رێكا ته ميزكرنا نه فسێ ژ پيساتيێ چيه؟

   بو ڤێ مه سه لێ دڤێ چه ند تشت به رچه هڤ بێن گرتن:

   1ـ چهواكو بو سلامه تيا به ده نێ رياضه ت لازمه، هه ر وه ره نگ بو پاكى و سلامه تيا نه فسێ ژى رياضه ت و جهاد و به ربه ره كانيا دگه ل نه فسێ لازمه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next