قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ئه ما حه يف و موخابن هنه ك ل غه فله تێ دانه حه تا زه مانێ مرنێ و سه كه راتێ و پاش مرنێ هێنوٌكا هشيار دبن كو هێدى فه يده ناكت:

   حه ديس: «اَلنَّاسُ نِيَامٌ إِذا مَاتُوا انْتَبَهُوا» - خه لك نڤستى نه، ده ما دمرن هێنوكا هشيار دبن.

   ئه ما هشياريا پاش مرنێ ژ غه يرى ره به نى و مه ره قا چ تشت دى بو وان پێڤه نايێت.

   «يَوْمُ الْحَسْرَة» ناڤه ك ژ ناڤێن روژا قيامه تێيه، يانى روژا پوشمانى يى، كو هێدى فه يده ناكت، نخوه گه ره كه ئه م پێشيا هاتنا «روژا حه سره تێ» ل ڤێده رێ هشيار ببين.

   ئايه ت:(وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضىَ الاَْمْرُ وَ هُمْ فِى غَفْلَة...) - روژا حه سره تێ بينه بيرا وا كه سێن ل غه فله تێدا، كو وێ روژى كار و عه مه ل خلاس دبت و قرار تێت دايين.

   ئايه ت: «قُتِلَ الخَرّاصُون - مرن بو درهوٌكه را; اَلَّذِين هُمْ فِى غَمْرة سَاهُون - ئه وێن كو غه رق بيين ل جه هل و نه زانى و غه فله تێ دا».

   ئمام عه لى(عليه السلام): دبێژت:

   ماگه لو ده رمان بو ده ردێ ته تنه هن؟ وه تو ژ خهو هشيار نابى؟... ما

تو ژ غه زه با خودێ ناطرسى؟ حال حاله تو پێ كريارێن خوه بيى موسته حه قێ غه زه با خودێ؟ نخوه سستيا خوه ژ خوه ببه و شوناوێ دا جدّيه ت و بريارێ ده ينه، وه خهوا غه فله تا خوه پێ حه ره كه ت و هشيارى و بزاڤێ ده رمان بكه.

   ئمام عه لى كه ره م دكت: «أَلْيَقْظَةُ نُورٌ، أَلْيَقْظَةُ إِسْتِبْصَارٌ، اَلْيَقْظَةُ فِى الدِّين نِعْمَةٌ عَلى مَنْ رَزَقه - هشيارى نوره، هشيارى ديتنا ب دله، هشياريا دينى، نعمه ته.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next