قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ئمام عه لى(عليه السلام): «فِيضُوا فِى ذِكْرِ اللَّه فَاِنَّهُ أحْسَنُ الذِّكْر» - دائمهن ل بيرا خودێ دابن، براستى ئه و باشترين زكره.

   ئمام عه لى(عليه السلام): «إِنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ وَ تَعَالى جَعَلَ الذِّكْرَ جَلاءً لِلْقُلُوب - خودايێ پاك زكرێ خوه كريه وه سيله بو روناهى كرنا دلا».

   4ـ بير و هزر:

   ته فه كّور و ته ده بّور، وه سه يرا ل ئافاق و نفسێ دا، پێله كانا چارێ يا پاك كرنا نه فسێيه.

   ده رحه قێ موهميا فكر كرنێدا ئايه ت و حه ديس گه له كن.

   ل حه ديسه كى دا هاتيه كو پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م دكت:بو مروڤێ عاقل لازمه كو وه ختێ خوه بكت سێ بيٌهن: بيٌهنه كى مژولێ عباره تێ خودا و دعا ببت و حه سابێ دگه ل خوه بكت، بيٌهنه كى ده رحه قێ عاقبه ت و داهاتا خوه دا فكر بكت، وه بيٌهنه كى ژى ڤه قه تينت بو به هره وه رگرتنا ژ تشتێن حه لال.

   ئمامێ شه شێ يێ ئه هلێ به يتێ كه ره م دكت: «التَّفَكُّرُ يَدْعُوا إِلىَ الْبِرِّ وَالْعَمَلِ بِهِ» - يانى: فكر كرن مروڤ هاى ددت بو ناس كرن و عه مه ل كرنا ب قه نجى يێ.

   5ـ [حوب و بوغض] حه ژێ كرن و كه رب ژێ هاتن:

   ل علمێ ئه خلاق دا ل به حسا «شه هوه ت» و «غه زه ب» ێ دا، ژ ڤێ مه سه لێ تێت ئاخفتن.

   ئه ڤ چه ند ژى مهمترين سه به به بو ب ده ستڤه ئانينا باشيا و خوه دوير گرتنا ژ نه باشيا. چكو حه تا ئنسان حه تا حه ژ تشته كى نه كت خوه بالێ ڤه نادت و حه تا كه ربێ وى ژ تشته كى نه يێت و ژێ نه فره ت نه كت، خوه ژێ ڤه نادت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next