قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   هه ر تشته كى ساخ، سه ر يه ك هه يه كو ژيانا وى پێڤه گرێدايى يه و حه ديس دبێژن: سه رێ ئيمانێ ژى صداقه ت و دورستى يه.

   ئه ما كانێ حه قيقه تا ئيمانێ چيه؟

   ل ڤێ بارێدا حه ديسه ك وها دبێژت: كه سه ك هاته بال پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و گوتێ: ئه ز هاتمه لسه ر ئسلامه تيێ دگه ل ته به يعه تێ بكم. پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بۆ ئمتحان كرنا وى و كفش كرنا صداقه ت و دورستيا وى گوتى: ئه زێ به يعه تا ته قه بول بكم بشه رطێ تو بابێ خوه بكوژى، ئه وى ژى گوت باشه. ڤێجا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كر: ئه ز بخودێكم ئه م جماعه تا پێخه مبه را، چ جارا ده ستورا كوشتنا دێ و بابا نادين، ئه ما من ڤيا ئه ز دورستيا ئيماناته مه علوم بكم.

   ئه ڤ حه ديس نيشان ددت، حه قيقه تا ئيمانێ هنگێيه كو مروڤ بێ قه يد و شه رط گوهدارێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بت و ژ ئه مر و فه رمانا وى ده رنه كه ڤت.

   ده رحه قێ ئيمان و عه مه ل دا، ئه ڤ حه ديس ژى ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)روايه ت بيه كو كه ره م كريه:

   «اَلاِيمانُ وَ الْعَمَلُ أَخَوَانِ شَرِيكَانِ فِى قَرْن، لا يَقْبَلُ اللّهُ اَحَدَهُما إلاّ بِصَاحِبِهِ».

   يانى: ئيمان و عه مه ل دو برا و شريكن دگه ل هه ڤ، خودێ يێكى بێ يادى قه بول ناكت.

   فه يدێن ئيمانێ

   ئيمانا ب خودێ گه له ك فه يدێن وێ هه نه كو ئه م دكارن بێژن: يێك ژ فه يدێن وێ ل نا ڤ جامعه و كومه لێ دا ئه وه كو مروڤێ خوه ی ئيمان و باوه رى ئه مينێ خه لكێ و حافز و پارێزه رێ جان و مال و ناموسا مروڤايه.

   وه ئه ڤا هه تنێ ب دنيايه كى دهيژت و هێژ موهمتره ژى.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next