قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   5ـ ده ره جێن خێرا صه برا ل سه ر به لايێ وه ك نومرێن مه دره سايه، كو موعه لٌم ژ يێكى و به رژور حه تا بيستێ گوره كى لياقه تاوى يێ ئمتحان دايى نومرێ ددتێ.

   6ـ كه سێ گرفتاريه كى بو يێكى چێكت گه ره كه پێ ده رمانكرنا وێ بكه ڤت.

* * *

14) قه رزولحه سه نه

   ژ چه ند جهه تا ڤه دڤێ ژ ڤێ مه سه لى بێت خه به ردان.

   1ـ مه عنا «قرض الحسنة»ێ:

   2ـ «قرض الحسنة» ل قورئانا كه ريم دا:

   3ـ «قرض الحسنة» ل حه ديسادا:

   قَرْضْ، ل عه زمانێ عه ره بى دا ب مه عنا «برين»ه و ژ به رڤێ چه ندێ چكو مقهس دبرت ل عه ره بى دا دبێژنێ «مِقراض».

   سه به بێ ڤێ ناڤ دانينێ، ئه ڤه يه كو: ئه وێ ده ين ددێ، ئه وى دلێ خوه ژ مال و سه روه تا دنيايێ بريه و لهومانێ كاريه ئه ڤێ قه نجى و باشيێ پێك بينت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next