قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ* * *

16) لجاجه ت و ركه به رانى

   گولستانا وه حيێ يا ڤێ جارێ به حسا «لجاجه ت و ركه به رانى» يێيه.

   ئه ول ئه م بنێرن قورئان ڤێ ده رحه قێ دا چ دبێژت؟ ئايه تێن 73 حه تا 75 ژ سوره تێ موئمنون وها كه ره م دكن:

   «براستى تو ئه وا گازى دكى بو ريكا راست و دورست* وه ئه و كه سێن باوه ريێ ب ئاخره تێ ناينن، ئه و ژ رێكا دورست خوه هر بينه* وه ئه گه ر مه ب ره حما خوه ئه و ژ گرفتاريێ خلاس بكران، بێ شك وێ دوام بدان زێده گاڤيا خوه و تێدا خه رق بيبيان».

   به لێ، ده رحه قێ خرابى و نه باشيا لجاجه ت و ڤه نه بينا ژ نه حه قيێ، ئايه ت، زه حفن، ئه ما ئه ڤ چه ند ئايه ت بو وا كه سێن هاژ خوه دمينن به سه كو دبينن ئه وێن ل سه ر نه حه قيێ دكه ڤن ركێ و ده ستا ژى ناكێشن چهوا ژ ره حما خودێ دور دكه ڤن.

   ده رحه قێ به حسا خوه دا يا باش ئه وه ئه م ژ كوليلكێن گولستانا

محه مه دى(صلى الله عليه وآله) ژى به هرێ وه رگرين، چكو فه يده ترين گوتن گوتنێن وه حيێ نه كو لسه ر عه زمانێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و هه ڤال  و هوگرێن وى جارى بينه.

   ئبن ماجه حه ديسه ك ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ده رحه قێ لجاجه تێ گێرايه كو كه ره م كريه:

   «اَلْخَيْرُ غَادَةٌ وَ الشَّرُّ لَجَاجَهٌ».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next