قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ل حه ديسه ك ديتر دا هشياريێ چيدكت، دا كو خه لك هاژ خوه بمينن و بوختانێ نه كن و پێشى ل ڤى كارێ مال وێرانكه رێ كومه لێ بێت گرتن، كه ره م دكت: «مَنْ رَمى النَّاسَ بِمَا فيهِمْ رَمَوْهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ» يانى: ئه و كه سێ غه يبه تا خه لكێ بكت، وێ بوختان لێ بێت كرن.

   نخوه يێك ژ رێكێن پێشى گرتنا بوختانێ، غه يبه ت نه كرنه.

   ل حه ديسه ك ديتر دا هاتيه كو: «مروڤێ بوختانكه ر روژا قيامه تێ وێ لناڤ زوخ و عه داڤێ دا بێت زێندانكرن حه تا وه ختێ كو بێ گونه هيا يێ بوختان لێ هاتى كرن مه علوم ببت».[55]

   كتێبا «كنز العمال»[56] حه ديسه ك ديتر ڤێ ده رحه قێ دا نڤيسيه كو: پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كر: «اَلْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرِىءِ أَثقَلُ مِنَ الجِبَال الرّاسِيَات».

   يانى: بوختانا لسه ر مروڤێ بێ گونه ه  ژ چيايێن بلند گرانتره.

   ل دوماهيكا به رنامێ دا يا باش ئه وه ئه م وه ك هه ر جار نه تێجێ ژ خه به ردانا خوه وه رگرين:

   1ـ بوختان، ئه وه نه باشى و تشتا خه لكێ نه كرى و نه گوتى مروڤ لسه ر بێژت.

   2ـ بوختان، ژ گونه هێن «كه بيره يه»، چكو ل قورئان و حه ديسێ دا وه عدا عه زابێ بو مروڤێ بوخنانكه ر هاتيه دايين.

   3ـ غه يبه ت كرن دبت سه به بێ وێ چه ندێ كو بوختان لسه ر مروڤ بێن كرن.

* * *back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next