قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   وه كه ره م دكت: هنديكه ئاڤا پر به ره كه ت و مه عده نێن خالص بيينه كو فه يده تێدا هه يه، ئه و مسالا حه قيێيه، ئه ما هندێكه باطله، وه ك كه فا بێ فه يده يا سه ر ئاڤێ و مه عده نێن ل كويرهێ دا تێن حه لاندن وه ره نگه، كو تشته كى پويچه و بو خه لكێ چ فه يده تێدا نينه و تێت فره دان و ئاڤێتن و پويچ دبت، مسالا باطل ژى ئه ڤه يه.

   كه لامێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله):

   ب رێكا ئه هلێ به يتێ ڤه ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)ده رحه قێ باطل دا هاتيه روايه ت كرن كو: «اَلْبَاطِلُ أَضْعَفُ نَصِير».

   يانى: باطل زه عيفترين و نه كارترين ئاريكاره.

   نخوه مروڤ نكارت پشتا خوه ب نه حه قيێ و باطل گرێ بدت، چكو ئاريكاره ك كێر نه هاتيه.

   وه كه ره م دكت: «كَيْفَ يَنْفَصِلُ عَنِ الْبَاطلِ مَنْ لَمْ يَتَّصِلْ بالحَقّ - يانى: چهوا چێدبت، كه سێ نه لسه ر حه قيێ ژ باطلى بێت جداكرن»

   ده رسا ئه م ژ ڤێ حه ديسێ دگرن، ئه ڤه يه كو: حه ق ل به رابه رێ باطل دا، يێك تنێيه، ئه و كه سێ نه لسه ر حه قيێ بت بێ شك لسه ر رێكا باطله.

   حه ديسه ك دى دبێژت: «ظَلَمَ اَلْحَقَّ مَنْ نَصَرَ الْبَاطِلَ - ئه و كه سێ ئاريكاريا باطل بكت، ئه وى ظولم ل حه قيێ كريه».

   هه لبه ت هنه ك جاران باطل و نه حه قى ژ به ركو ره نگێ حه قيێ هاتيه پێره دان، گه له ك كفشه و مه علوم نينه، وه مروڤێن تێژه فيٌهم لازمن حه تا ژ هه ڤ ڤه قه تينن. ژ به ر ڤێ چه ندێيه كو ئمام عه لى(عليه السلام)ل نه هجولبه لاغێ دا دبێژت: «فَلاََنْقِبَنَّ الْبَاطِلَ حَتّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِن خَاصِرَتِهِ».

   يانى: يه قينهن ئه زێ باطل بكه لێشم حه تا حه قى ژ جه ينكا وێ ده ركه ڤت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next