قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   وه ل گوتنه ك ديتردا كه ره م دكت: «لَيسَ بَيْنَ الْحَقِّ و الْبَاطِلِ إِلاّ أَرْبَعُ أَصَابِعَ...»

   يانى: ل ناڤبه ينا حه ق و باطل دا چار تلى تنێ هه نه، وه ل ده وامێ دا ئه ڤێ گوتنا خوه به يان دكت و دبێژت: «باطل» ئه وه كو تو بێژى، من سه ح كر، وه حه ق ئه وه تو ببينى.

   هه روها كه ره م دكت: گه له ك جارا هه يه كو خه لك جلكێن حه قيێ بكن به ر باطل دا، وه ل رێ وندا بينێ پێ ئايه تێن قورئانێ بخه ملينن، وه ك چهوا «صفر پێ زيڤ» بنوخومينن.

نخوه گه ره كه ئومه تا ئسلامى هشيار بت كو نه يێت خاپاندن.

   ئه ما ده ستهاتا خه به ردانێ ئه ڤه يه:

   1ـ حه ق ئه وه كو فه يده بو خه لكێ تێدا هه بت و باطل ئه وه بێ فه يده بت و وه ك كه فا ئاڤێ پويچ ببت.

   2ـ گه له ك جارا باطل دكه ڤت ناڤ لباسێ حه قيێ داٌ، ڤێجا لازمه مروڤ هاى ژێ هه بت نه يێت خاپاندن.

* * *

19) ظولم و ته عدايى

   خويشك و برايين به ركه تى به حسا مه يا ڤێ جارێ ده رحه قێ «ظولم و ته عدايى» يێ دايه، ئه مێ پێ به هره وه رگرتنا ژ ئايه تێن قورئانێ و حه ديسێن پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هنه كى ل سه ر ڤێ مه سه لێ باخڤين.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next