قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   قورئانا كه ريم ل سوره تێ «يونس» دا ب ڤێ ئاوايى به حسا نه شوكرداريا خه لكێ دكت:

   «ده ما ل گه ميێ سوار دبن و ڤێجا مهوجێن به حرێ دورا گه ميا وا دگرن و جانێ وان دكه ڤت خه طه رێ، خالصانه و ژ دل گازى خودايێ خوه دكن و دبێژن:

   يا ره بێ ئه گه ر تو مه ژ ڤێ گرفتاريێ خلاس بكى، ئه مێ حه قێ شوكرێ ته پێك بينين و ببين ژ شوكردارا».

   ل ده واما ڤێ به حسێ دا ئايه تا 23 يا ڤى سوره تێ كه ره م دكت:

   (فَلَمَّا أَنْجيهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِى الاْرْض بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّها النَّاسِ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيوة الدُّنْيَا ثم إِلَيْنَا مَرْجِعُكُم فَنُنَبِّئَكُمْ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون).

   يانى: ڤێجا ده ما، مه ئه و ژ گرفتاريێ خلاس كرن، جهدا، ب نه حه قى ل عه ردێ دا ظولم و ته عدايى يێ دكن.

   ئه ى خه لكينوه! بزانن ظولم و ته عدايى يا هه وه ب زه ره را هه وه

بخوه يه، ئه ڤاهه ژيانا دنيايێيه، پاشێ زڤرينا هه وه بال مهڤه يه، ڤێجا ئه مێ كريار و عه مه لێن هه وه كرين بو هه وه مه علوم بكين و بێژين.

   گوتنين وه حيێ، ده رحه قێ پيساتيا ظولم و ته عدايى يێدا، گه له كن، وه گوتنێن پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ژى ڤێ ده رحه قێ دا زه حفن، وه ئه ڤ هنده سه كنينا ل سه ر ڤێ مه سه لێ ژ به ر وێ چه ندێيه كو ده ردێ گرانێ به شه ر ژ به ر ظولم و ته عدايى و هاژێ نه مانا حه ق حقوقايه.

   هه لبه ت بن پى كرنا حه ق حقوقا، جار هه يه شه خصى و فه ردى بت، وه جارژى هه يه كومكى و جماعه تى بت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next