قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   جارنا، حه قێ زه يد و عه مر و به كر و خالد، بناڤێ شه خصى و فه رد، تێت وندا كرن و خارن. وه جارنا ژى حه قێ مله ت و قه وم و عه شير و ئومه ته ك مه زن و هێژايى تێت خارن و ته عدايى ل وا تێت كرن، گوره كى كه لامێ وه حيێ ئه ڤ هه ردو شكلێن حه ق خارنێ پيسن، وه جه زايه ك گران ل دنيا و ئاخره تێ دا بو حه ق خوه را هه يه.

   ئه ما بێ شك، عه زاب و جه زايێ وا كه سێن حه قێ كومه لێ ئان مله ت و ئومه ته كى دخون و ژ به ين دبن گرانتر و دژوارتره.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ده رحه قێ له ز هاتنا جه زايێ ظولمێ دا دبێژت:

   «إِنَّ اَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةُ الْبَغْىِ».

   يانى: جه زايێ ظولم و ته عدايى يێ ژ هه مى خرابيا زوتر تێت دايين.

   هه روها كه ره م دكت: «مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْىِ قُتِلَ بِهِ - كه سێ شيرێ ته عدايى يێ ده رينت، وێ، پێ بێت كوشتن.

   وه كه ره م دكت: «اَلبَغْىُ يَسْلُبُ النِّعْمَةَ».

   يانى: ظولم و ته عدايى نعمه تێ ژ مروڤ دگرت.

   وه ديسا كه ره م دكت: «ته عدايى خودانێ خوه بو ناڤ ئاگرێ جه هنمێ تاژوت».

   وه كه ره م دكت: «اَلْبَغْىُ يُوجِبُ الدَّمَارَ».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next