قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   7ـ هاژ نمێژێن خوه هه نه.

   پاش ئێژمارتنا ڤا حه فت نيشانا كه ره م دكت:

   «ئه ڤێنهه نه وارس و ميراتبه ر، ئه وێن دبن وارسێ فرده وسێ و تێدا بمينن».

   نها ڤێجا دورا كه لامێ پێخه مبه ره(صلى الله عليه وآله) هنارتى يێ خودێ، حه زره تێ موحه ممه د(صلى الله عليه وآله) ده رحه قێ قه در و قيمه تێ باوه ردارا دبێژت:

   «اَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ».

   يانى: ئحترام و قه در و قيمه ت مروڤێ خودان ئيمان ژ مالا خودێ; كه عبا شه ريف زێده تره.

   ل روايه ته ك ديتردا هاتيه كو: روژه كى پێخه مبه رێ خودا لبه ر كه عبێ سه كنى بێ و لێ دنێريا و گوت: ئه ى مالا خودێ ، پاتو چقاس موباره ك و پيروزى، وه چقاس خودێ بو ته قه در و قيمه ت دانيه و تو موحته ره م كريى. ئه ز ب خودێكم! حورمه ت و قه در و قيمه تێ مروڤێ موئمن، ژ يێ ته گه له ك تره، چكو خودێ هه رچه ند حورمه ت و قه در و قيمه ت بو ته دانيه، ئه ما سێ تشتێن موئمنا موحتره م كرنه: مالێ موئمنا و خوينا موئمنا و خوه پارازتنا ژ گومانا نه باش ده رحه قێ موئمنادا.

   ديسا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه: خودێ سێ تشت دانه موئمنا : عه زيزى و سه ربلنديا ل دنيايێ دا، نه جاتا ل ئاخره تێ، وه هه يبه تا وان ئێخستيه دلێ خه لكێ.

   نيشانێن موئمنا كو ل كه لامێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دا به حس ژێ هاتى كرن، گه له كن و ئه م نكارين هه ميا ل ڤێ به رناما كورت دا بو هه وه گوهدارێن خودێ خاز بێژين.

   ئه ما وه ك چه وا دبێژن: ئه گه ر مروڤ نه كارت ئاڤا به حرێ هه ميێ بكێشت، هندى ئحتياجيێ گه ره كه مروڤ ژێ هلينت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next