قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   وه ك چهوا مه گوتى: بدعه ئه وه مروڤ بناڤێ دين، تشته كى ل دين زێده ئان كێم بكت.

   ڤێ گوره كى، حه چى تشتا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) نه كربت و ئان نه گوتبت و ئان ته ئييد نه كربت و ژ چ قاعده و ئه صل و ئوصولێن دينى ژى نه هاتبت گرتن، مروڤ بناڤێ دين ل دين زێده بكت، هنگێ ئه و كار بدعه يه و گونه ه  تێدا هه يه، هه رچه ند فه رز كرنا دوره كعه ت نمێژ بت.

   مه سه له ن ئه گه ر پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كربت: نمێژێن سونه ت ب جماعه ت نه كن، وه لازمه نمێژێن سونه ت هه ركه س بو خوه تنێكى بكت، ئه ما كه سه ك بێت و بێژت: نمێژا جماعه ت خێرا وێ پتره و ژ ئيرو پێڤه نمێژێن سونه ت ژى بلا ب جماعه ت بێن كرن، هنگێ ئه وى تشتا نه ژدين، بناڤێ دين كريه ناڤ دين را، وه ئه ڤاهه بدعه يه.

   ئان مه سه له ن پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كر بت: لازمه ل ته حياتێ [ته شه هودێ] دا صه لهوات لسه ر پێخه مبه ر و ئالێ پێخه مبه ر بێت دايين، وه مروڤ بێژت: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد» ڤێجا ئه گه ر كه سه ك بێت و بێژت ل ته حياتێدا صه لهوات نه لازمه… وه صه لهواتێ ب ناڤێ دين ژ ناڤ ته حياتێ ده رێخت، ئه ڤ ژى ديسا بدعه يه.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ئه ڤ مه سه له گه له ك موهم گرتيه داكو دينێ خودێ سه لامه ت بمينت و كه س نه كارت ئه وێ ته ڤ بدت.

   كه ره م كريه: «أَلا وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَة ضَلالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلالَة فِى النَّارِ».

   يانى: هه يهێ بزانن، براستى هه مى بدعه ل رێ وندا بينن، وه هه مى ل رێ وندا بين، ل ئاگرى دانه.

   ل حه ديسه ك ديتردا كه ره م كريه: «نهوه بت، تو تشته كى بدعه بكى عه ده ت، چكو ئه و كه سێ بدعه يه كى لناڤ خه لكێ دا بكت عه ده ت هنگێ گونه هێ وێ و گونه هێ كه سێ پێ عه مه ل بكت وێ بووى بێت نڤيساندن».

   ل كتێبا «كَنْزُ العُمّال» دا حه ديسه ك ديتر ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هاتيه گێران دبێژت: «إتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفيتُمْ».

   يانى: «ئه و قاسێ خودێ وه حى كرى به سێ هه وه يه و دين كامله و كێماسى تێدا نينه، نخوه بكهڤن دويڤ را و بدعا ل دين دا چێنه كن».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next