قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   3ـ بارێ گران يێ به رهڤانيا ژ دين، لسه ر ملێ عالمايه و لسه ر وا فه رز و واجبه ئيرو روژێ كو دنيا ته ژى بدعه بيه، ئسلاما خالص يا موحه مه دى(صلى الله عليه وآله) ژ ته حريف و گوهه راندنێ بپارێزن و ل به رابه رێ بدعه كارێن دوژمنێ دين دا حه ره كه ت بكن.

* * *

21) ته بذير و رژاندن

   بناڤێ خودايێ بێ شريك و بێ هه ڤال ، ئه مێ ل به رناما گولستانا وه حيێيا. ڤێ جارێ دا هنه كى به حسا «تبذير و رژاندنێ» بكين. بو روناهى كرنا ڤێ مه سه لێ ئه مێ ژ كه لامێ وه حيێ به هرێ وه رگرين.

   يا باش ئه وه ئه م ئه ول گوهێ جان بسپێرين كه لامێ خودێ، ئايه تێن 25 حه تا 27 ژ سوره تێ «إسراء»:

   (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِى نُفُوسِكُمْ إنْ تَكُونُوا صَالِحينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاْوّابينَ غَفُوراً * وَ اتِ ذَالْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيل وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً).

   يانى: خودانكه رێ هه وه، تشتا ل دلێ هه وه دا، باشتر دزانت. ئه گه هون قه نج بن، جا براستى خودێ تهوبه كه را دبه خشت، حه قێ ئه قرابا و ژار و رێونگيا بدهوان و قه ت ته بذيرێ نه كه و مال نه رێژه، براستى (ته بذيركه ريێن) مال رێژ برايێن شه يطانن و شه يطان كوفرانا ره بێ خوه دكت».

   «ته بذير» كو هاژێ نه مانا نعمه تايه و رژاندنا مال و به هرهوه ر نه گرتنا دورسته ژ نعمه تێن ئلاهى. ل مه نطق و نه ظه را قورئان و حه ديسێ دا گه له ك تشته ك خرابه.

   حه تا ب وێ ده ره جێ كو قورئانێ كه ره م كريه: مروڤێن ته بذيركه ر و مال رێژ برايێ شه يطانن.

   «ته بذير» كو ب مه عنا رژاندن و مه صرهف كرنا نه لهجێ وێ دايه، نه تنێ بو مال و سه روه تێ بكارتێت برن، به لكى ده رحه قێ هه مى نعمه تادا چێدبت هه بت. بو نمونه: ئه گه كه سه ك هاژ مالێ خوه نه مينت و نه زانت كا چهوا هات و چهوا چو و ل كيده رێ مه صرهف بى، هنگێ ئه و مال رێژه و ئه هلێ ته بذيرێيه. ئه گه ر كه سه ك به هره يه ك دورست ژ عه مرێ خوه وه رنه گرت و ژ عه قلێ خوه ئستفاده نه كت و ئان نه دورست به هرێ ژێ وه رگرت، وه هه روه ها ژ هه ريێك ژ نعمه تێن خودا دايى نه دورست ئستفادێ ژێ بكت، ئه و ژى ديسا ته بذيركه ره و برايێ شه يطان تێت حه ساب كرن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next