قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   يانى: سلامه تى و گه له ك خارن دگه ل هه ڤ رێك ناكهڤن.

   ئمام عه لى دبێژت: كه سێ قه يده بخوت وێ سلامه ت بمينت و دورست فكر بكت.

   وه ل گه له ك حه ديسێن ديتردا هاتيه كو:

   قه يده خارن و ڤه خارن دبت سه به بێ سه لامه تيا به دهن و مه عده و عه قل و فكرێ.

   ئه م دكارين وها نه تيجێ ژ خه به ردانێ وه رگرين:

   1ـ به هره وه رگرتنا ژ نعمه تێن ئلاهى ل حه د و سنورێن شه رعى دا ئازاده.

   2ـ ھه م ته بزير، يانى رژاندن و هاژێ نه مان، وه ھه م ئسراف، يانى: زێده كاڤيا ل خارن و ڤه خارنێ دا نه هى ژێ هاتيه كرن.

   3ـ نعمه ت ژ ئاليێ خودێ تعالاڤه هاتنه دايين و گه ره كه ژ به ر وێ، مروڤ شوكردارێ خودێ بت و شوكردارى يا عه مه لى ئه وه كو مروڤ ژ نعمه تێن وى دورست به هرێ وه رگرت.

   4ـ قه يده خارن ئه وه كو مروڤ ده ما برسى بت خارنێ بخوت و هێژ باش تێر نه بيى خوه بدت پاش و كه فچكێ خوه دانێت.

   5ـ قه يده خارن سه به بێ سه لامه تيا: به دهن، رح عه قل و بير وهزرێيه، وه فه يدێن كومه لايه تى ژى پێڤه تێن.   ئه م ئه ڤێ ژێ بێژين. يێك ژ فه يدێن روژيێ ژى كو ئنسان ژ صبه هێ حه تا ئێڤارى نه دخوت و نه ڤه دخوت، ته ميز كرنا مه عدێيه كو سه به به ك ئه ساسى يه بو سه لامه تيا به ده نێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next