دعایێن مه ها ره مضان* دعايا روژا سێزده هڒم *

   يا ره بّى! د ڤێ روژێ دا من ژ پيساتى و قريژا گونه ها پاقژ بكه و ل سه ر قه ومينێن دونيايێ صه برێ بده من و ته قوايێ و هه ڤاله تيا قه نجا بكه به هرا من; ئه ى روناهيا چاڤێ ژار و به له نگازا.

 

* * *

   اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بالْعَثَراتِ وَ اَقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ وَ لا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالاْفاتِ بِعِزَّتِكَ يا عِزَّالْمُسْلِمينَ.

* دعايا روژا چارده هڒم *

   يا ره بّى! د ڤێ روژێ دا ته حسينێن من لمن نه گره و من ژ خه له تيا و زێده گاڤيا بپارێزه و من نه ئێخه به ر به لا و ئافه تا; تو ب قودره تا مه زناهيا خوه كى، ئه ى سه ربلنديا موسلمانا.

 

* * *

   اَللّهُمَّ ارْزُقنى فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى بِاِنابَةِ الُمخْبِتينَ بِاَمانِكَ يا اَمانَ الْخائِفينَ.

* دعايا روژا پازده هڒم *

   يا ره بّى! د ڤێ روژێ دا طاعه ت و عباده تێ ژ خودێ طرسا بكه به هرا من و دل فره هيه ك وهك دل فره هيا په ناهبه رێن خودێ بده من; تو ب حه قێ ئێمناهيا خوه كى، ئه ى ئێمناهى ده رێ ژ خودێ طرسا.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next