ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (2)4. موغایرێ مازنی د گه ل 3000 شه رکه ران.

5. که عبی کورێ طه لحه د گه ل 3000 شه رکه ران.

6. یه زیدێ که لبی د گه ل 2000 شه رکه ران.

7. نه صری حه رشه د گه ل 2000 شه رکه ران.

8. حورێ ریاحی د گه ل 1000 شه رکه ران.

9. شه بسێ ریاحی د گه ل 1000 شه رکه ران.

10. حجاری کورێ ئه بجه ر د گه ل 1000 شه رکه ران.

ڤێجا ل ڤێ قه ومینێ دا تشتا زێده تر که زه با مروڤ دشه وتێنێ ئه ڤاهه یه کو یه زیدی یان، ره نگێ دینی ب ڤێ زولما خوه ره دان، و بناڤێ دین و نێزیک بونا بال خودێ، ئه ولادێ پێغه مبه رێ خودێ ب وی ئاوایی عه جێب کوشتن. فه رقه ل ناڤ به ینا وی یێکی کو مروڤ قه نجه کی بکوژت ئان مروڤ کوشتنا وی ژ بونا رازی کرنا خودا ئان ژ بونا مه صله حه تا گشتی حه لال بکت و ڤێجا بکوژت.

گومانا من ئه ڤه یه کو مه زنترین جنایه ت و موصیبه ت ل قه ومینا که ربه لایێ دا ئه ڤاهه یه.

راسته و ل دیرووک و تاریخمان دا هاتیه نڤیسین کو یه زیدی یان ل که ربه لایێ د گه ل بنه مالا پێغه مبه رێ خودێ ئه و کرن یا چ زالم و بێ دینان نه کری، لێبه لێ جنایه تا مه زنتر ئه و بی کو بناڤێ دین سه روکێ دین کوشتن.back 1 2 3 4 5 6 7 next