ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (2)هه لبه ت زولمێن دی ژی کو دلێ مروڤان دئێشێنن ل که ربه لایێ کرن، وه ک:

1. پێشی ل ئاڤێ گرتن و نه هێلان حه تا ب زاروک و بچوکێن هورک ژی ژ ئاڤا بووشا فوراتێ ڤه خون.

2. کوشتنا زاروکێن شیرخوه ر لبه رابه رێ چاڤێ خوشک و دایک و مه تا وان دا.

3. پوور کرنا جلکێن به ده نا ئمام حوسه ین و طازی کرنا جسمێ وی یێ شه ریف.

4. هێرش برن بو سه ر ژنکان و برنا زیر و زیوه ر و بازن و گوهارێن وان.

5. ره شاندنا تیر و که ڤران ل سه ر سه رێ ژن و زاروکان؛ پاش کوشتنا زه لام و مێران.

6. شماته ت و ئێشاندنا دلێ ژن و زاروکان پێ خه به ردانێن ژ ژحریا کو ره مارا خوه شتر.

7. برینا سه رێ شه هیدان و هلاوێستنا سه ریان ب سطووی هه سپانڤه و دژوین کرن.

8. به زاندنا هه سپان ل سه ر به ده نا پاکا ئمام حوسه ین ڤه.

9. ره فتارا پیس د گه ل ئێسیران و لێدانا وان و سوار کرنا ل سه ر پشتا ده ڤێن بێ جهاز.back 1 2 3 4 5 6 7 next