ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (3)+ موسلمێ عڒوسڒجه گوت: بخودێ ئڒم دڒستا ژ ته ناکێشن و ئڒگڒر چه کی مه تنڒبت ئڒمی پێ کڒڤرا ل وان بدان... صوند ب خودا ئڒگڒر ئڒز بزانم ئڒزێ بێم کوشتن و پاشێ ساخ ببم و من ب ئاگر بشڒوتێنن و دیسا ئڒز ساخ ببم و ڤێجارێ من ل بن صمێن هڒسپ دڒوارا دا بپڒرچقینن ب ئاگر بشڒوتێنن و حڒفتێ جارا ب ڤی ئاوایی ئڒز بێم کوشتن و ساخ ببم دیسا ئڒز دڒستا ژ ته ناکێشم...


[1] کاملوززیارات، روپه ری 75. قصه یی که ربه لا ص  228.

[2] بحراولئه نوار ج 44 ص 386. قصه یی که ربه لا ص 230.

[3] ئه نسابولئه شراف ج 3 ص 180.

[4] ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 86.

[5] تاریخا ئبن ئه سیر ج 4 ص 27،

[6] بحارولئه نوار ج 44 ص 388.

[7] سه فینه تولبحار ج 2 ص 270، که لیما عومه ر.

[8] ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 612.

[9] ئه علامولوه را ص 233.back 1 2 3 4 5 next