ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (5)++ نڒرحڒتیا زڒێدێ ئڒرقڒم.

تاریخا نڤیسینڒکو ئبن زیاد سڒرێ ئمام حوسڒین دا نێبێ بڒرخوڒ و ب دارکێ  کو ل دڒستێ وێ دا بو ل چاڤ و دفن و دڒڤێ وێ ددا و دگوتا:

چقا ددانێن سپڒحێ هڒنه.

زڒێدێ کورێ ئڒرقڒم ب گریڤڒ کر قێرێن و گوت: دارکێ خوڒ ژ سڒر لێڤ و ددانێن حوسڒین راکه، من ب چاڤێ خوڒ دیت پێغڒمبڒرێ خودا لێڤێن خوڒ دانێ بێ سڒر لێڤ و دڒڤێ وێ.

ئبن زیاد گوتێ: ئڒگڒر تو نڒئڒڤ پێرڒمێر بیاێ کو تڒعڒقلێ خوڒ ژ دڒست داێه، منێ سڒرێ تڒژێ بکرا. پاشێ ژێ زڒێدێ ئڒرقڒم ب نڒرحڒتێ رابێ ژ جڤاتێ دڒرکڒت.[20]

++ زێندان کرنا ئێسیران و ...

+ پشتێ وێ ئبن زیاد دڒستور دا کو کاروانێ ئێسیران بزڤرێنن زێندانا کوفایێ.

+ ئبن زیاد نامڒیڒکێ دنڤیسی بو یڒزید و رێدکێ شامێ و ئڒژ حالێ کاروانێ ئێسیران ئاگاڒدکێ.

+ ناما یڒزید ل جوابا ناما ئبن زیاد دا ژ شامێ تێ رێکرن و دبێژێ ئبن زیاد کو کاروانێ ئێسیران د گڒل سڒرێ ئمام حوسڒین و سڒریێن شڒهێدان رێکێ شامێ.

+ روژا 13 موحڒررڒمێ ئبن زیاد ل مزگڒفتێ دا خطابڒیڒک دا و حڒمدێ خودا کر ژ بونا سڒرکڒتنا یڒزید و حڒق و حڒقێقڒتێ! و هاتن کوشتنا درڒوکڒرێ کورێ درڒوکڒران!back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next