ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)_                بانگبێژ: اللڒالکبر، اللڒاکبر...

_                ئمام: چ تشت ژ خودا مڒزنتر نێنه.

_                بانگبێژ: أشهد أن لا إلڒإلا الله...

_                ئمام: مو و پوست و گوشت و خوێنا من شڒههدڒددن کو خێنجی خودا چ خودا یێن دێ نێنن.

ڤێجا دڒما موئڒزن گها شڒهدڒدانا ب رسالڒتا پێغڒمبڒر (ص) و گوت: أشهد أن محمدا رسول الله، ئمام زڒینولعابدین بڒرێ خوڒدا یڒزید و گوتێ: محمد هذا جدێ أم جدک یا ێزێد؟ ئڒی یڒزید! ئڒڤ موحڒممڒد کالکێ منڒئان کالکێ ته؟ ئڒگڒر تو دزانێ ئڒو کالکێ منه، نخوڒتڒچرڒئڒهلێ بڒیتا وێ کوشت؟.

پاشێ ژێ موئڒزن بانگا خوڒخلاس کر.[43]

++ تڒئسێرا ئاخفتنا ئمام زڒینولعابدین.

ئڒڤێ ئاخفتنا روژا ئێنێ یا ئمام زڒینولعابدین و ئاخفتنا پێشیێ دا حڒزرڒتێ زڒینڒبێ ل جڤاتا یڒزید دا کرێ ئڒوقاس تڒئسێر دانێ سڒخڒلکێ و بێ سڒبڒبێ رو رڒشیا یڒزید و خڒلکێ دژوێن کرنێ و ل بێر و هزرا خڒلکێ دا کرێت هات دێتن حڒتا یڒزید مڒجبور بێ طڒرزێ رڒفتارا خوڒل گڒل ئڒهلێ بڒیتێ بگوهڒرێنێ.

نڒتنێ خڒلک رابێن یڒزید بڒلکێ ژنا وی «هند» بخوڒژێ کڒت بڒرابڒرێ یڒزید دا و مڒسڒلڒو لێ لێ هات کو سڒر گوتنا طڒبڒرێ، یڒزید گوت: خودێ لڒعنڒتا خوڒل کورێ مڒرجانێ (ئبن زیاد) بکێ، پێ کوشتنا حوسڒین هڒمێ موسلمان ژ من عڒنراندن، و قڒنج و خراب کرن دوژمنێ من.[44]

ئڒڤاهڒل حالڒکێ دا یڒ کو هڒم ئبن ئڒسێر ل كتێبا خوڒ«کامل» ێ دا و هڒم سێوطێ ل «تاریخولخولڒفا«ێ دا و هڒم ژێ طڒبڒرێ ل تاریخا خوڒدا و هڒم ژێ دێتر تاریخ نڤێسان نڤیسینڒ كو: یڒزید ئڒول پێ کوشتنا حڒزرڒتێ حوسڒین کڒێف خوڒش بێ و ژ بڒر ڤێ کارێ ئبن زیاد خڒلات کر و مال و دراڤڒک زڒحفێ دایێ، و روژا ئڒول پێ دارکێ خوڒیێ خڒێزڒران ل ددانێ ئمام حوسڒین ددا و بڒرا عڒرڒق ڤڒدخارا و کڒیفخوڒشیا خوڒددا نێشان دان، لێبڒلێ پاش زڒمانڒک کورت، پوشمان بێ و لڒعنڒت دان ئبن زیاد.[45]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next