ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)حڒزرڒتێ زڒینڒب پاش شڒهید بینا ئمام حوسڒین 2 سالا زێدڒتر نڒژیا و ب کول و مڒرڒ قا خوڒ فڒ وڒفات کر.

روژا عاشورایێ، دڒهێ موحڒرڒما سالا 1425 کوچی د گڒل رژهانا هێسترێن چڒهڤان ژ بونا شینا سڒروڒرێ شڒهیدێن تێهنی و غڒریب نفیسینا قصڒتا کڒربڒلایێ خلاس بی، لێبڒلێ حڒتا ئڒز هڒبم رژاندنا روندکێن چاڤا ژ بونا شڒهیدێن مڒزلومێن کڒربڒلایێ خلاس نابن.

خودێ مڒ بدێ خاترێ وان و ل سڒر حڒوزێ وان مڒ بگهێنێ وان.

سڒیدێ بوهتی


[1] ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 92.

[2] ئه ل ئمامولحوسه ین و ئه صحابه ص 257، ئه نسابولئه شراف ج 3 ص 186.

[3] ئه مالی یا شیخی صه دوق، جفاتا 30.

[4] ئرشاد ج 2 ص 93.

[5] تاریخا طه به ری ج 7 ص 327.

[6] کاملا ئبن ئه سیر ج 3 ص 278.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next