دعای کومه یلبناڤێ خودایێ پر بره حمێ دلوڤان

اللهم إنی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء... و یا آخر الآخرین.

ئه ی ئلاهی! ئه ز ژ ته دخازم بحه قێ ره حمه تا ته یا هه می تشت لبه ر خوه گرتی، وه بحه قێ وێ قووه تا ته یا ته هه می تشت پێ وی بنده ست کری و هه می تشتێن سه ری

لبه ر چه ماندی، و هه می تشت لبه رابه رێ ویدا شکه ستی، و بحه قێ جه به رووتا ته یا ته پێ وی ل سه ر هه می تشتی غه له به کری، و بحه قێ وی عزه تا ته یا چ تشت خوه لبه ر وی را ناگرت، وه بحه قێ مه زناتیا ته یا هه می تشت ته ژی کری و بحه قێ پادشاهیا ته یا سه ر هه ر تشتی که تی، وه بحه قێ وجودا ته یا پاش فه نا بونا هه ر تشتی هه رهه یی، و بحه قێ ناڤێن ته یێن کووک و خێمێ هه ر تشتی  ته ژی کری (و هه می جهـ لبه ر خوه گرتی) و بحه قێ زانینا ته یا دوورا هه می تشتی گرتی، و بحه قێ نوورا وجودا ته یا ته هه می تشت پێ رووناهی کری، ئه ی نوور، ئه ی ئه وێ پاک، ئه ی ده سپێکا ئه ولا، و ئه ی ئاخرێ ئاخریکا (ئه ول تویی و ئاخر تویی).

 

 

اللهم اغفر لی الذنوب اللتی تهتک العصم... و کل خطیئة اخطأتها.

ئلاهی! ل وان گونه هێن من ببوره ئه وێن په ردا پاک مایینێ ددرینن، ئه ی خودا! ئه وا

گونه هێن من یێن عه زاب تینن خارێ؛ ببه خشه، ئه ی ئلاهێ من! ئه وا گونه هێن من یێن نعمه تا دگوهورن لمن ببوره، ئلاهی! گونه هێن من یێن دعا زێندان دکێ ببه خشه، یا خودا!    ئه وان گونه هێن من یێن به رهێڤی یێ دبرن ببه خشه، یا ئلاهی! ئه وان گونه هێن من یێن    به لایێ دبارینن لمن ببوره، ئه ی خودێ! لمن ببوره هه می گونه هێن من کرین و هه می خه له تیێن ژ من چێبیین.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next