حه زره تێ ئايه تولاهێ مه زن، حاج شێخ ميرزا جه وادێ ته بريزى
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/kuraalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/kuraalshia/public_html/page.php on line 103

حه زره تێ ئايه تولاهێ مه زن، حاج شێخ ميرزا جه وادێ ته بريزى

   ئه ڤ زات ژ عالمێن مه شهورى قومێيه كو ده رسا ده ورا بلند يا فقهـ و شه ريعه تێ دبێژت:

   د سالا 1305 هـ روژى ل باژارێ ته بريزێ وه لديه.

   ده رسا علمێ نو ل باژارێ ته بريزێ خلاس كر و د ته مه نێ 18 ساليێ دا سالا 1323 روژى فه قاتيا خوه د مه دره سا «طالبيه» دا ده سپێ كر و د موده تێ چار سالادا «موقه دمات - ئه ده بياتا عه ره بى» و هنه ك ژ «سه طح - كتێبێن رێزێ پاش ئه ده بياتێ حه تا خلاسه كێ» خلاس كر.

   د سالا 1327 روژێ قه ستا حه وزێ علمێێ قومێ كر و ده ورا «سه طح» ل قومێ خلاس كر و د ده رسا «خارج» يا ئايه تولاهێ حوجّه ت و ئايه تولاهێ مه زن بروجردى دا شريكاتى كر و به را ژى ده رس دانا ده ورا «سه طح» ده سپێ كر.

   سالا 1332 روژى بو ده واما خوه ندنا ده رسێ هجره ت كر چو نه جه فێ و د ده رسا سه يدايێن مه زن وه ك: ئايه تولاهێ مه زن، سه يد ئه بولقاسمێ خويى و ئايه تولاێ سه يد عه بدولهادى شيرازى دا شريكاتى كر.

   جه نابێ وى ژ فه قى يێن به ركه تى و ژێهاتى يێن ئايه تولاهێ خويى تێت حه ساب كرن. پاش 23 سالا كو پێكڤه د حه وزێ علمى يێ نه جه فێ بى سالا 1355 روژى ده ما ژ زياره تا قه برا ئمام حوسه ين(عليه السلام) دزڤريا و بو ئالێ نه جه فێ دچوا رژيما عراقێ ئه و گرت و رێكره ئيرانێ.

   پاش زڤرينێ هاته حه وزێ علمى يێ قومێ و ئانها ده رسا «خارج» يا «فقهـ و ئوصول» وى يێك ژ ده رسێن به ركه تى و پر فه قى يه د حهوزێ علمى يێ قومێ دا.