به حسا «سه لام و ده ست دان»ێبناڤێ خودایێ لا یه زال و هه ر هه یی

ته بلیخێن سه ره سه ره و ئاخفتنه ک گشتی چێنابت، لازمه نمونه و مسالێن  تایبه ت بێن دایین و ئه ڤ مه سه له روناهی ببت، سه لام و ده ست دان یێک ژ ڤا نمونایه.

سه لام نورا که سکا ناسیاریێ یه.

ده ما دو که س دگهێن هه ڤ، چاڤ چاڤا دبینن و دکه ڤن ل به رابه رێ هه ڤدو دا، ئه ولین  نیشانا راستی و دورستی و مه حه به ت و براده ریێ سه لام دانه، و پێره ژی ده ست دان و «موصافحه» یه.

بنێرن ئه گه ر دو که س، دو دوست راست هه ڤ که تن، یێکه مین ئاخفتنا وان د گه ل هه ڤ چ بێ باشه؟ گه لو ژ سه لامێ باشتر تشته ک دی هه یه؟

سه لام ب چ مه عنایێ یه؟

سه لام، ئێمناهی دانه بو شه خصێ که تی ل به رابه رێ وی دا، مه عنا وێ ژی ئه ڤه کو:

ئه ز هه م سه لامه تی و ساخیا ته دخازم و هه م ژ ئالیێ من دا تو ل ئێمناهیێ دایی و چ گیر و گرفت ژ من ناگهێن ته، و هه م ژي ڤی مه عنایی ددت کو: ئه ز خێر خازێ ته مه نه دوژمن.

هه روها جوره خه لاته ک ئسلامی یه کو دو موسلمان ددن هه ڤ. ئه ڤه مه عنا دوریشما ئسلامی یا سه لامێ.

ده ست دان و ده ست گوفشاندنا گه رم و صادقانه ژی نیشانه ک دیتر یا حه ژی کرن و نێزیک بین و خێر خازیێ یه، دلان نێزیکتر و حه ژیکرنێ زێده تر دکێ.1 2 3 next