به حسێ خوه ش ئه خلاقی و خوه ش رویی و خوه ش گوییبناڤێ خودایێ لا یه زال و هه ر هه یی

پشکه ک ژ «خوه ش ئه خلاقی» ێ ل «خوه ش رویی» ێ را تێت دیتن و پشکه ک ژی ل «خوه ش گویی» ێ دا ته جه لی دکت. نخوه چ خوه شه ل سه ر ڤا سێ خوه شێن پیروز و موباره ک خوه ش بێت ئاخفتن و ژ وان کلیله ک بێت چێکرن ژ بونا ڤه کرنا ده رگه هێ که لها دلان و پێ وان ئه م هه ڤ گرتن و پێوه ندێن مروڤانیێ قاییم و قاییم تر بکین.

خوه ش رویی.

ل راست که تنا دو که سا دا، پێشێا هه ر گوتن و کاره کی دو روی د گه ل هه ڤ روبرو دبن، روبرو بینا دو مروڤا و چه وانیا روبرو بینا روی و سیمایان، ئه سه ره ک به ره که تێ هه یه ل شکلێ په یڤین و ره فتارێ دا و ره مز و رازا ڤه کرنا قوفلا دلان ژی ل وی دایه.

«خوه ش رویی» هه م ل لێ نێرینێ دا هه م ژی ل ده ڤ که نیێ دا تێ دیتن.

هه م ل په یڤینێ دا ئه شکه ره دبت، هه م ل ره فتارێ دا.

گه له ک جاران مه دیتیه کو پێوه ند و یێکبه ندی و دوستیتی تنێ پێ یێک «مه عد گرتن» و «روطرشی» یه کی  خراب بینه. به رڤاژیێ وی ژی ڤێجا پر هاتیه دیتن کو گه له ک ژ پێوه ند و دوستیتی دایه ده ستێ وی، به رڤاژیێ وی ژی ڤێجا مه عدێ گرتی و برهـ و ئه هنیا گری  و خه ت خه تی قوفلا ده ریێ پێوه ندێ مه ژ هه ڤ کرنێ یه.

ئه ڤاهه ژ ئالیه کی ڤه، ڤێجا ژ ئالیێ دێڤه ژی ئه گه ر خوه ش رویی و ده ڤ که نی ب

نیه ته ک خودایی پێک بێت خێنجی چێکرنا حه ژی کرن و دوستیتی یێ دبت «خێر» و

«عباده ت» ژی لبال خودێ.1 2 3 4 next