سووره‌تێ فاتحه‌تول کتاب؛ سووره‌تێ حه‌مد (7 ئایه‌ته‌ - مه‌ده‌نی یه‌)1)     بناڤێ خودایێ پر بره‌حمێ دلوڤان

2)     هه‌می حه‌مد و مه‌دح، یێن خودێ، خوه‌یکه‌رێ هه‌می عاله‌ما یه‌

3)     (ئه‌وێ) پر بره‌حمێ دلوڤان

4)     خودانێ روژا قیامه‌تێ

5)     ئه‌م تنێ ته‌ دپه‌رێسین و ژ ته‌ تنێ ئاریکاریێ دخازین

6)     مه بێخه سه‌ر رێكا راست

7)     رێكا، وا یێن ته نعمه‌ت ل وا کری؛ ئه‌وێن نه‌ غه‌زه‌ب ل وا هاتی کرن، و نه‌ ژی ل رێ وندا بیین