سوره‌تێ مائده. مه‌ده‌نی یه و 120 ئایه‌تهسوره‌تێ مائده. مه‌ده‌نی یه و 120 ئایه‌ته

1)            بناقێ خودایێ ره‌حمه‌تا وی پر و به‌رفره‌ھـ. ئه‌ی گه‌لی که‌سێن ئیمان ئانیین، سووز و قرارا پێک بینن. ژ هه‌وه‌ره حه‌یوانێن چارپی هاتنه‌ حه‌لال کرن، خێنجی وێ یا [حوکمێ وێ] سه‌ر هه‌وه بێ خوه‌ندن. لێ د حالێ ئحرامێ دا نابێ هوون نێچیری حه‌لال بکن. خودێ یا بخازێ بریارێ لسه‌ر ددێ.

2)            ئه‌ی که‌سێن هه‌وه باوه‌ری ئانیی، های ژ سیانه‌تا: درویشمێن خودێ و مه‌ها ب حورمه‌ت و قوربانا بێ نیشان و قوربانێن ب رستک و که‌سێن قه‌ستا «بیت الحرام»ێ دکن و داخازا وا که‌ره‌م و راز یبوونا خودایێ وایه، هه‌بن. و ده‌ما هوون ژ ئحرامێ ده‌رکه‌تن‌ ڤێجا هنگێ [چێدبێ] هوون نێچیر بکن. بلا کین و که‌ربێ هه‌وه ژ کوومه‌کی کو هوون ژ «مسجد الحرام»ێ پاشدا دان هه‌وه ب ئالیێ زێده‌گاڤیێڤه نه‌بێ. و د قه‌نجکاری و ته‌قواتیێ دا ئاریکارێ هه‌ڤ بن؛ و د گونه‌ھ و دوژمنیێ دا ئاریکارێ هه‌ڤ نه‌بن، و های ژ ناڤبه‌ینا خوه و خودێ بمینن، براستی خودێ دژوار جه‌زایه.

3)            هاتیه حه‌رام کردن سه‌ر هه‌وه: مرار و خوین و گووشتێ به‌راز و ئه‌وا پێ ناڤێ خێنجی خودێ هاتی کوشتن. و حه‌یوانا هاتی خه‌نقاندن (ئان: فه‌طساندن) و یا ب ده‌ربا، مری و یا ژ بلنداهیه‌کی که‌تی و یا ب شاخا مری و یا درندا خاری، ئللا کو [هێژ جان تێ هه‌یی] هه‌وه سه‌رژێ کربێ، و [هه‌روها حه‌رامه] ئه‌وا ژ پووتا را هاتی سه‌رژێکرن؛ ‌و پشک کرنا هه‌وه ب رێکا تیرێن پشک ئاڤێتنێڤه‌ (کو نه شه‌رعی یه)؛ ئه‌ڤێنھه‌ بێ ئه‌مرینه. ئیرو که‌سێن که‌تین کوفرێ، ژ [تێک برنا] دینێ هه‌وه بێ هێڤی بوونه ڤێجا نه‌ترسن ژ وان و ژ من بترسن؛ ئیرو من دینێ هه‌وه ژ هه‌وه‌را کامل کریه و نعمه‌تا خوه لسه‌ر هه‌وه ته‌مام کریه و ئه‌ز ژ هه‌وه‌را ب ئسلامێ رازی بوومه کو دینێ هه‌وه بێ. ڤێجا که‌سێ بکه‌ڤێ د طه‌نگیا بر چیتیێدا (برسی ببێ) بێی وێچه‌ندێ کو مه‌یل بدێ بال گونه‌هڤه [ ئه‌گه‌ر ژ وا یێن هاتین حه‌رام کردن بخوێ]، هنگێ موحه‌قه‌ق خودێ لێبوورێ پر بره‌حمه.

4)            ژ ته د پرسن: چ تشت ژ وانرا هاتیه حه‌لال کرن؟ بێژه: ‌تشتێن پاک و پاقژ ژ هه‌وه‌را حه‌لال بوونه؛ و [هه‌ر وه‌ره‌رنگ نێچیرا] حه‌یوانێن نێچیرکه‌ر کو هوون ئه‌وێن صه‌‌یێن نێچیرێ په‌روه‌رده دکین، نیشا وا دکین هنه‌کی ژ وێ یا خودێ نیشا هه‌وه‌ کری. ڤێجا بخون ژ وێ (نێچیرێ) یا ژبوونا هه‌وه گرتین، و ناڤێ خودێ لسه‌ر وێ بینن، و ته‌قواتیا خودێ بکن، براستی خودێ ئه‌وه یێ حه‌ساب دیتنا وی له‌ز.

5)            ئیروو، ژ هه‌وه‌ره حه‌لال بیه هه‌می تشتێن پاقژ؛ و خارنا که‌سێن خوه‌ی کتێب ژ هه‌وه‌ره حه‌لاله و خارنا هه‌وه ژی ژ واره حه‌لاله؛ و [حه‌لاله مه‌هر کرنا] ژنێن پاک داو ژ موسلمانا، و ژنین پاک داو ژ وا که‌سێن پێشیا هه‌وه‌ده کتێب ژ وانرا هاتی، ده‌ما هوون مه‌هرێن وا بدن وان؛ د حاله‌کیدا کو هوون پارازتی بن [ژ پیساتیێ]؛ نه زناکار بن و ژ دزیڤه یارک ژ خوه‌را نه‌گرتبن. و که‌سێ ئنکارا ئیمانێ بکێ ڤێجا موحه‌قه‌ق کار و عه‌مه‌لێ وی پووچ بویه و ئه‌و د ئاخره‌تێدا ژی ژ خوسریی یا یه.

6)            ئه‌ی گه‌لی که‌سێن هه‌وه باوه‌ری ئانیی، ده‌ما هوون ژ نمێژێ را رابین، بشوون رویێن خوه و ده‌ستێن خوه ژی حه‌تا ئه‌‌‌‌نیشکا؛ و مه‌سه‌ح بکن (ڤه‌مالن- ده‌ستێ خوه پێڤه بینن) هنه‌ک ژ سه‌رێ خوه و پیێن خوه ژی حه‌تا دو کابا (بلنداهیێن سه‌ر پی–گووزه‌ک). و ئه‌گه‌ر هوون جه‌نابه‌ت بن ڤێجا خوه پاقژ بکن؛ و ئه‌گه‌ر هوون نه‌خوه‌ش بن ئان د سه‌فه‌رێدا بن ئان یێک ژ هه‌وه ژ ده‌ستبابێ هاتبێ ئان هه‌وه ژن ڤه‌مالیبن (د‌ه‌ست ئاڤێتبێ وان) ڤێجا هوون ئاڤێ ده‌س خوه نه‌ئێخن، هنگێ هوون پێ ئاخه‌ک پاقژ ته‌یه‌مموم بگرن؛ و ژ وێ [ئاخێ] ب روی و ده‌ستێ خوه‌ڤه بینن. خودێ ناخازێ طه‌نگی یێ (زه‌حمه‌تێ) ژ هه‌وه‌ره چێکێ، لێبه‌لێ دخازێ هه‌وه پاک و پاقژ بکێ و قه‌نجی یا خوه لسه‌ر هه‌وه ته‌مام بکێ، دا به‌لکو هوون شوکر بکن.

7)            و قه‌نجی یا خودێ لسه‌ر هه‌وه و وێ سووزا خوه یا هوون پێ سووزدار کرین، ‌ده‌ما هه‌وه گووتی: «مه بهیست و ئه‌م گوهدار بین» بینن بیراخوه. و های ژ ناڤبه‌ینا خوه و خودێ بمینن، براستی خودێ ژ خه‌فا دلا ئاگاهه.

8)            گه‌لی که‌سێن هه‌وه ئیمان ئانیی، ژ خودێرا رابن؛ [و] ب عه‌داله‌ت (دورستی- سه‌راستی) شه‌هده‌یی یێ بدن، و بلا دوژمنی یا قه‌ومه‌کی هه‌وه‌را نه‌کێشێ بو وێ چه‌ندێ کو هوون عه‌داله‌تێ پێک نه‌ینن. ب عه‌داله‌ت رابن (خوه دورست بکن)؛ ئه‌و ژ ته‌قواتیێرا نێزیکتره. و های ژ ناڤبه‌ینا خوه و خودێ هه‌بن، براستی خودێ ئاگاهه ژ وێ یا هوون دکن.

9)            خودێ سووز دایه وا که‌سێن ئیمان ئانیین و کارێن باش کرین، کو ژ وا را لێبوورین و کرهه‌ک مه‌زن هه‌یه؛1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next