سوروره‌تێ ته‌وبه، مه‌ده‌نی یه و 129 ئایه‌تهسوروره‌تێ ته‌وبه، مه‌ده‌نی یه و 129 ئایه‌ته.

1)            [ئه‌ڤ ئایه‌ت] به‌ری بینه‌که ژ ئالیێ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ ویڤه ژ وا موشرکان ئه‌وێن هه‌وه سووز و قرار دگه‌ل وان هه‌یی.

2)            ڤێجا [موشرکنوو، حه‌تا] چار مه‌ها د عه‌ردێدا بگه‌رن، و بزانن کو ژ هه‌وه نایێ هوون خودێ نه‌کار بکین، و هه‌ما براستی خودێ رزیلکه‌رێ کافرا یه.

3)            و [ئه‌ڤاهه] ئاگاه کرنه‌که ژ ئالیێ خودێ و هنارتیێ ویڤه ژبوونا خه‌لکێ، د رووژا حه‌ججا ئه‌کبه‌ر دا (مه‌زنتر- رووژا قوربانێ) کو هه‌ما براستی خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی به‌رینه ژ موشرکان، ڤێجا ئه‌گه‌ر هه‌وه ته‌وبه‌ کر، ژ خوه باشتره ژ هه‌وه‌را، و ئه‌گه‌ر هه‌وه به‌رێ خوه زڤراند، ڤێجا بزانن هوون نه ئه‌ون کو خودێ نه‌کار بکن. و خه‌به‌رێ عه‌زابه‌ک ب ئێش بده وایێن که‌تین کوفرێ.

4)            خێنجی ژ وان موشرکێن هه‌وه سووز دایی وان، د په‌یرا ژی ئه‌وا قه‌ت چ بێ سووزی گه‌ل هه‌وه نه‌کرین ول دژێ هه‌وه دا پشتیڤانیا که‌سی نه‌کرین، ڤێجا حه‌تا وی وه‌ختێ ژ وانرا هاتی کفش کرن سووزا خوه پێک بێنن . براستی خودێ حه‌ژ خوه پارێزا دکێ.

5)            ڤێجا ده‌ما هه‌یڤێن ب سیانه‌ت (زی قه‌عده، زی حججه، ‌موحه‌رره‌م، ره‌جه‌ب) خلاس بین (پێدا چوون) هنگێ هه‌وه موشرک ل کیده‌رێ دیتن بکوژن و بگرن و ئاسێ بکن و ل هه‌ر که‌مینگه‌هه‌کیدا (ئاسطه‌نگ- زیرڤانی) لبه‌ر وان روونێن. ڤێجا ئه‌گه‌ر ته‌وبه کرن و نمێژ بجی ئانین و زه‌کات دان، هنگێ رێکا وا به‌ردن (ده‌ستا ژ وان بکێشن). براستی خودێ لێبوورێ پر بره‌حمه.

6)            و ئه‌گه‌ر یێک ژ مو شرکا داخازا حه‌واندنێ (پارازتنێ) ژ ته ‌کر، ئه‌وی بحه‌وینه (خوه‌یکه) حه‌تا کو ئاخفتنا خودێ گوهلێ ببێ، پاشێ ئه‌وی بگهینه جهێ ئێمناهی یا وی. ئه‌ڤاهه ژ به‌ر وێیه کو ئه‌و کوومه‌کن کو نزانن.

7)            وێ چه‌وا ژ موشرکان را سووزه‌ک (عه‌هد- په‌یمان) ل بال خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی هه‌بێ؟‌ - ئه‌وێن هه‌وه لبال مه‌سجدول حه‌رامێ سووز دایی وان، ژێ ده‌ر- ڤێجا چقا کو ئه‌و ژ هه‌وه‌را راست بن، هوون ژی ژ وانرا راست (دورست) بن. براستی خودێ ژ خوه پارێزا حه‌ز دکێ.

8)            چه‌وا [وێ خوه‌ی سووز بن] حالحاله ئه‌گه‌ر بکارن هه‌وه، ده‌رحه‌ق هه‌ودا های ژ چ مرووڤانی و چ سووزا نامینن. ب ده‌ڤێ خوه (ب خه‌به‌ردان) هه‌وه‌ رازی دکن و دلێ وان قه‌بوول ناکێ؛ و پرترێ وان فاسقن.

9)            ئایه‌تێن خودێ ب بهایه‌ک کێم فرووتن (ئان: کرین) ڤێجا پێشی ل رێکا وی گرتن . کارێن کو دکن هه‌ما براستی چ پیسن.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next