دعایا عرفه47

ژ دوعايێن وی يه‌ سه‌لام لێ بن د رووژا عه‌ره‌فێ دا

حه‌مد و سپاس ژ خودا را، خوه‌يکه‌رێ عاله‌مێ.

حه‌مدێ خودێ

يا خودێ! ئه‌ي چێکه‌رێ بێ نموونه‌يێ عه‌رد و عه‌سمانا حه‌مد ژ ته‌ را، تو خوه‌يێ مه‌زناھی و ھێژانێ يی، تويی خوه‌يێ په‌روه‌رده‌که‌ران و خودايێ وا يێن ب خوداتی ل وان تێ نێرین و خالقێ ھه‌می مه‌خلووقان و میراتبه‌رێ ھه‌ر تشتی کو تشته‌ک وه‌ک ته‌ نینه‌ و زانینا ھه‌ر تشتی ل بال ته‌ يه‌ و ته‌ ھه‌می تشت ل به‌ر خوه‌ گرتیيه‌ و ته‌ ھاي ژ ھه‌ر تشتی ھه‌يه‌.

خودا تويی، خودايێ يێک و ته‌کێ ته‌ک ھه‌ما تويی، ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نینن.

خودا تويی ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نینن، تويی خودايێ که‌ریمێ خوه‌ي که‌ره‌م، مه‌زنێ خوه‌ي مه‌زناھی، گرنگێ گرنگ.

خودا تويی ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نینن، تويی خودايێ دژوار جه‌زايێ بلندێ بلند.

خودا تويی ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نینن، تويی خودايێ دلووڤانێ خوه‌ي ره‌حمه‌تێ زانايێ شه‌ھره‌زا.

خودا تويی ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نینن، تويی خودايێ بھیزه‌ر و بینه‌ر، قه‌دیمێ ئاگاھ، تويی خدايێ ژ ته‌ پێڤه‌ خودا نه‌يی، ئه‌وێ که‌ریمێ خوه‌ي که‌ره‌م، ئه‌به‌دی و دائمی يێ به‌رده‌وام.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next