جهادا ل به‌ر به‌فسێڤه‌بر: موھمیا بریارا ته‌ركا بێ ئه‌مریان و پێك ئانینا ته‌كلیف و وه‌زیفان

ئه‌ی عه‌زیز، بخه‌بته‌ د‌ا ببی خوه‌یێ بریار و ئراد‌ێ، كو خود‌ێ نه‌كری ئه‌گه‌ر بێ عه‌زم و بریار ژ ڤێ د‌ونیایێ بچی، ھنگێ تو ئنسانێ صووری یێ بێ مه‌ژی یی، كو د‌ وێ جھانێ د‌ا تو ل سه‌ر شكلێ مرووڤان وێ بێیی به‌ر حه‌شرێ. چكو ئه‌و عاله‌م جھێ خوه‌یھانا ناڤد‌ه‌یێ و ئه‌شكه‌ره‌ بوونا خه‌ف و ڤه‌شارتیا یه‌. و وێره‌كی یا گونه‌ھ كرنێ، كێم كێم مرووڤ بێ عه‌زم و بێ بریار د‌كێ و ئه‌ڤی جه‌وھه‌رێ ھێژایی ژ مرووڤ د‌سطێنێ. سه‌ید‌ایێ مه‌ یێ گرانقه‌د‌ر كه‌ره‌م د‌كرا: گوھد‌انا «غنایێ» ژ ھه‌ر تشتی پتر ئراد‌ه‌ و بریارێ ژ مرووڤ د‌گرێ.

نخوه‌ ئه‌ی برا، خوه‌ ژ بێ ئه‌مریان د‌وور بگره‌، و بریارێ بد‌ه‌ ژ ھجره‌تا ب ئالیێ حه‌ق ته‌عالا ڤه‌، و ئه‌شكه‌ره‌ یێ خوه‌ بكه‌ ئه‌شكه‌ره‌ یێ ئنسان، و بكه‌ڤه‌ د‌ سلكێ ئه‌ھلێ شه‌ریعه‌تێ ره‌ و د‌ تنێكیێ د‌ا ژ خود‌ایێ ته‌باره‌ك و ته‌عالا بخازه‌ كو د‌ ڤێ رێكێ د‌ا ئاری ته‌ بكێ و پێغه‌مبه‌رێ ئه‌كره‌م و ئه‌ھلێ به‌یتا وی (صه‌لات و سه‌لامێ خود‌ێ ل سه‌ر وا ھه‌میا بن) ژ خوه‌ ره‌ بكه‌ ناڤجی، د‌ا خود‌ێ ئاری ته‌ بكێ و د‌ه‌ستێ ته‌ بگرێ و نه‌ھێلێ بكه‌ڤی شمتینێن كو ل پێش ته‌ ھه‌یین، چكو مرووڤ د‌ ژیانا خوه‌ د‌ا ھنه‌ك شمتینگه‌ھێن كوور ھه‌نه‌ كو چێد‌بێ مرووڤ بكه‌ڤێ تێد‌ا و چ رێكێن خلاسی ژ وێ په‌ید‌ا نه‌كێ و نه‌كه‌ڤێ د‌ فكرا چاره‌ كرنێ د‌ا ژی. و به‌لكی وه‌لێ بێ كو ناڤجیتیا ناڤجیان ژی ئێد‌ی فه‌ید‌ێ نه‌د‌یێ (نعوذ بالله منها – ژ وێ په‌ناھ و ھانا خوه‌ ژ خود‌ا ره‌ د‌بم).

ڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق موشارطه‌، موراقبه‌ و موحاسبه‌یێ د‌ا

ژ وا تشتێن ژ بونا موجاھد‌ لازم: «موشارطه‌» و «موراقبه‌» و «موحاسبه‌» یه‌. موشارطه،‌ ئه‌وه‌ كو مه‌سه‌لا د‌ د‌ه‌ستپێكا رووژێ د‌ا گه‌ل خوه‌ شه‌رط بكێ كو ئیروو بێ ئه‌مری یا خود‌ایێ ته‌عالا نه‌كێ و بریارێ ل سه‌ر وێ چه‌ند‌ێ بد‌ێ. رووناھی یه‌ كو بێ ئه‌مری نه‌كرنا رووژه‌كی كاره‌ك رحه‌ت و ھێسانه‌ و ب رحه‌تی مرووڤ د‌كارێ ئه‌ڤێ یێكێ بكێ. تو بریارێ بد‌ه‌ و شه‌رێ بكه‌ و بجه‌ربینه‌ و ببینه‌ چقا رحه‌ته‌. وه‌ ھه‌یه‌ شه‌یطان و له‌شكه‌رێن وی مه‌لعوونێ ئه‌ڤی كاری ل به‌ر ته‌ گران و مه‌زن بكن، لێ ئه‌ڤ ژ ته‌لبیساتێن وی مه‌لعوونی یه‌، ژ د‌ل له‌عنه‌تێ لێ بكه‌ و وه‌ھم و خیالێن پووچ ژ د‌ل د‌ه‌رینه‌ و رووژه‌كی بجه‌ربینه‌ ھنگێ تو د‌ێ ته‌صد‌یق بكی.

و پشتی ڤێ موشارطێ گه‌ره‌كه‌ تو بكه‌ڤی موراقبێ. و ئه‌و، وه‌ره‌نگه‌ كو تو د‌ ھه‌می مود‌د‌ه‌تێ شه‌رط د‌ه‌ ھای ژێ بمینی و پێ عه‌مه‌ل بكی و ئه‌گه‌ر خود‌ێ نه‌كری، كرنا كاره‌كی به‌رڤاژیێ فه‌رمانا خود‌ا كه‌ت د‌لێ ته‌، تو بزانی ئه‌و ژ شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی یه‌ كو د‌خازن ته‌ ژ وی شه‌رطێ كری ڤه‌كن. له‌عنه‌تێ ل وان بكه‌ و ژ به‌ر وان ھانا خوه‌ ژ خود‌ا ره‌ ببه‌ و ئه‌وێ خه‌یالا پووچ ژ د‌لێ خوه‌ د‌ه‌رینه‌ و بێژه‌ شه‌یطان: من ئیروو گه‌ل خوه‌ شه‌رط كریه‌ كو ئه‌ز خلافێ فه‌رمانا خود‌ا نه‌كم، وه‌لی یێ نعمه‌تێ من ئه‌ڤه‌ سالێن ساله‌ كو قه‌نجی ل من كریه‌ و سه‌لامه‌تی و ساخی و ئه‌منیه‌ت مه‌رحه‌مه‌ت كریه‌ و ئه‌و باشی د‌گه‌ل من كرنه‌ كو ئه‌گه‌ر حه‌تا ئه‌به‌د‌ ژی ئه‌ز د‌ خزمه‌تا وی د‌ا بم ئه‌ز نكارم حه‌قێ یێكی ژ وان ژی ئه‌د‌ا بكم، نه‌حه‌قی یه‌ كو ئه‌ز ئه‌ڤی شه‌رطێ خوه‌ بجی نه‌ینم. ھێڤی ئه‌وه‌ كو ئنشاء الله‌ شه‌یطان بێ د‌وور كرن و به‌رێ خوه‌ بزڤرێنێ و له‌شكه‌رێ ره‌حمان سه‌ر بكه‌ڤێ. و ئه‌ڤ موراقباتان د‌گه‌ل چ یێك ژ كار و بارێن ته‌ ژ كه‌سب و كار و سه‌فه‌ر و ته‌حصیلێ و ... د‌ژاتی نینن.

و تو به‌رد‌ه‌وام بی د‌ ڤی حالی د‌ه‌ حه‌تا شه‌ڤ، كو وه‌ختێ موحاسبه‌یێ یه‌. و ئه‌و ژی ئه‌ڤه‌ كو تو حه‌سابێ گه‌ل نه‌فسا خوه‌ بكی د‌ه‌رحه‌ق ڤی شه‌رطی د‌ا كو ته‌ د‌گه‌ل خود‌ایێ خوه‌ گووتن؛ كو كانێ گه‌لوو ته‌ بجی ئانیه‌ و د‌ ڤێ معه‌مله‌تێ د‌ه‌ ته‌ خیانه‌تێ ل خوه‌یێ قه‌نجی یێن خوه‌ نه‌كریه‌؟ ئه‌گه‌ر ته‌ د‌ورست پێك ئانی بێ، ژ به‌ر وێ شوكرێ خود‌ێ بكه‌ و بزانه‌ كو تو گاڤه‌كی پێشڤه‌ چوویی و كه‌تیی به‌ر نێرینا خود‌ێ و ئنشاء الله‌ وێ خود‌ێ ته‌ رێنموون بكێ ژ پێشكه‌تنا كارێن د‌ونیا و ئاخره‌تێ ره‌ و كارێ صبه‌ھی وێ رحه‌تتر بێ. چه‌ند‌ه‌كی ب ڤی ئاوایی ببوورینه‌؛ ھێڤی ئه‌وه‌ ژ ته‌ را ببێ مه‌له‌كه‌ و ژ ته‌ را گه‌له‌ك رحه‌ت و ھێسان ببێ، ھنگێ یه‌ كو تو د‌ێ ژ فه‌رمانبرنا خود‌ا و ته‌ركا گونه‌ھان له‌ززه‌ت و خوه‌شیێ ببینی د‌ ڤێ عاله‌مێ د‌ا كو ژخوه‌ نه‌ جھێ كرھێ یه‌.

و بزانه‌ كو خود‌ایێ ته‌عالا ته‌كلیف و وه‌زیفا ژ قامێ د‌ه‌ر و گران ل ته‌ نه‌كریه‌، لێبه‌لێ شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی كار و باران ژ ته‌ ره‌ بزه‌حمه‌ت د‌د‌ن نیشان د‌ان. و ئه‌گه‌ر خود‌ێ نه‌كری د‌ وه‌ختێ موحاسبێ د‌ه‌ ته‌ د‌یت د‌ شه‌رطێ ھاتی كرن د‌ا سستی و كێماسیه‌ك ژ ته‌ په‌ید‌ا بوویه‌ عوزرێ خوه‌ ژ خود‌ێ بخازه‌ و قرار بد‌ه‌ كو صبه‌ھی مێرمێرانه‌ ب شه‌رطێ خوه‌ عه‌مه‌ل بكی. و تو ب ڤی حالی به‌ حه‌تا خود‌ێ د‌ه‌رگه‌ھێن سه‌ركه‌تن و به‌خته‌وه‌ریێ ل به‌ر ته‌ ڤه‌كێ و ته‌ بگھێنێ رێكا راست یا ئنسانیه‌تێ.

ڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق بیرئانینێ (ته‌زه‌کكور) د‌ا یه‌

ژ وان كارێن كو ژ موجاھد‌ه‌تا د‌ به‌رابه‌رێ نه‌فس و شه‌یطان د‌ا پر ئاریكاره‌ و گه‌ره‌كه‌ مرووڤێ سالك پر ھای ژێ ھه‌بێ، بیر ئانینه؛‌ ئه‌مێ پێ به‌حسا ژ ڤێ یێكێ خلاسه‌كێ بد‌ین ڤی مه‌قامی، د‌ حاله‌كی د‌ا كو گه‌له‌ك تشت ھێژ مانه‌ ژی. و ئه‌و د‌ ڤی مه‌قامی د‌ا بیر ئانینا خود‌ایێ ته‌عالا و ئه‌و نعمه‌تێن وی نه‌ كو د‌انه‌ مرووڤ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next